אידישע וועטער באריכט
וואַרעמע וועטער איז אָנגעקומען פאַר אַפאָר טעג. הייינט איז געווען אַרום 80, און עס ווערט נאָך היייסער מיטוואָך, דאָנערשטאָג און פרייטאָג. שבת וועט שוין ווערן מער באַקוועם. עס וועט זיין אַ טרוקענע וואָך מיט די איינציגע מעגליכקייט פאַר שויערס אום מאָנטאָג.

ניו יארק סיטי

היינט נאכט-🌛62
מיטוואך - 🌤86
נאכט-🌛70
דאנערשטאג-🌤90
פרייטאג-🌤85
שבת- 🌤70
זונטאג-🌤70
מאנטאג-🌦72
דינסטאג- 🌤72

לעיקוואד

היינט נאכט-🌛58
מיטוואך - 🌤90
נאכט-🌛67
דאנערשטאג-🌤90
פרייטאג-🌤85
שבת- 🌤70
זונטאג-🌤70
מאנטאג-🌦74
דינסטאג- 🌤72

מאנסי און קרית יואל

היינט נאכט-🌛56
מיטוואך - 🌤88
נאכט-🌛62
דאנערשטאג-🌤90
פרייטאג-🌤82
שבת- 🌤68
זונטאג-🌤68
מאנטאג-🌦70
דינסטאג- 🌤70

מאנטריאל

(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
היינט נאכט-🌛55
מיטוואך - 🌤82
נאכט-🌛55
דאנערשטאג-🌦80
פרייטאג-🌧65
שבת- 🌤63
זונטאג-🌦65
מאנטאג-🌦68

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל