מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2016

ישראל׳ישע שווינדלער האָבן זיך פאַרשטעלט ווי פראַנצויזישע מיניסטער צו גנב׳נען געלט

אַ מאַסיווע שווינדל ווערט אויסגעפאָרשט אין פראַנקרייך. אַ שווינדל וואָס די א…