מציג פוסטים מתאריך ספטמבר, 2013

בראזיליען ביליאנער באגראבט זיין טייערע לוקסוס קאר אין זיין גארטן

א ביליאנער פון בראזיל, האט אויפגעגראבן א גרויסע לאך אין זיין גארטן, און באגראב…

די "הייפערלופ" שנעל-צוג. און בכלל נייע שנעלע מאגנעט באנען

א פיפטע אופן פון טראנספאטאציע! די "הייפערלופ" א שנעל צוג, די שנעלסט…