אויטאָריטעטן אין טעקסאַס האָבן אַוועקגעמאַכט אַלע באַשולדיגונגען אַז די זינקונגען פון די פראָ-טראָמפ שיפן איז געווען אונטערגעשטעלט. באַאַמטע פון די טרעוויס קאַונטי שעריפס אָפיס האָט געזאָגט, אַז עס זענען נישט געווען קיין שום פאַרוואונדעטע פון די אינצידענטן, און אויך האָט מען נישט געזען קיין שום צייכן אַז ס'איז געווען א בייזוויליגע אַקט. די סטעיטמענטס פון די לאָקאַלע באַאַמטע קומט נאָכדעם וואָס עטליכע פראָ-טראָמפ אַקטיוויסטן האָבן פאַרפירט אַז די שיפן ביי די פראָ-טראָמפ שיפן ראַלי האָבן געזינקען צוליב אונטערוואַסער באָמבעס דורך אנטיפא.


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל