א שווינדלער האט אנגעהויבן ארומשיקן פאלשע אימעילס אין נאמען פון די פעדעראלע סמאָל ביזנעס אדמיניסטראציע, זוכנדיג צו רויבן פּריוואטע אינפארמאציע פון אמעריקאנער. באאמטע ווארענען אז דער שווינדלער שטעלט זיך אהער ווי גלייך ער איז פון די פעדעראלע רעגירונג און אויב דארף מען הילף זאל מען אים ַאריינשיקן פּריוואטע פּערזענליכע אינפארמאציע. די באאמטע זאגן ַאז מען זאל איגנארירן די אימעילס, ווייל די סמאל ביזנעס ַאדמיניסטראציע שיקט נישט ארום קיין שום אימעילס צו מענטשן אנצוטראגן הלוואות און אנדערע הילף.

קאָראָנאַ הלוואות שווינדלערי

דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל