גוגעל האָט אַרויסגעשיקט א וואָרענונג פאַר מיליאָנען מענטשן וואָס נוצן איר דזשימעיל אימעיל סערוויס, איבער א פראָבלעם וואָס מאַכט זיך ווען מ'נוצט ווינדאָוס 10 .עס איז שוין באַריכטעט געוואָרן פאָריגע וואָך, אַז דזשימעיל באַנוצער וואָס נוצן ווינדאָוס 10 האָבן געזען אַז זייערע אימעילס ווערן פון זיך אַליינס אויסגעמעקט, אָדער שיקט עס די אימעילס צו ספעם. יעצט זאָגט גוגעל אַז עס איז נישט א פראָבלעם פון דזשימעיל, נאָר עס איז א פראָבלעם פון ווינדאָוס 10 ,און מען קען דאָס פאַררעכטן דורכ'ן טוישן די סעטינגס.

דזשימעיל פראבלעם אויף ווינדאוס קאמפיוטערס


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל