ניו יארק גאווערנאר קאומאו האט זיך באקלאגט, איבער די פאליטישע היץ וואס נעמט אים ארום, צוליב די הויכע צאל קאראנא וויירוס טויטפעלער אין ניו יארקער נוירסינג האומס. קאומאו זאגט אז ווען מען קוקט אויף די פראצענטן פון טויטפעלער אין נוירסינג האומס, שטייט ניו יארק נידריגער פון 45 אנדערע סטעיטס, און ער זאגט אז די גאנצע זאך איז סתם פאליטיק. אויסער דעם זאגט קאומאו אז די פאקטן זענען, אז נוירסינג האומס אין ניו יארק סטעיט זענען יעצט א מער פארזיכערטע ארט פאר עלטערע מענטשן ווי צו בלייבן אינדערהיים.

קאומאו קלאגט איבער פאליטיק


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל