חובת הלבבות, שער הביטחון: ארבעט ביטחון ניינציג פראצענט אדער הונדערט? | ר’ שמעון שפיטצער

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל