א מאָטאָריסט וואס האט זיך נישט אָפגעשטעלט פאר אַ סקול באָס וואס איז געשטאנען מיט בליטשקעדיגע לעמפּען אין מינעסאָטע, האט געמוזט אַראָפּפאָרן פונעם וועג אויסצומיידן פון איבערפאָרן אַ קינד וואס איז דאן אַריבער די גאַס.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל