🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט בייטאָג: 🌥←☁️ וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 רעגן - בעיקר איידער דריי ביינאַכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
שב"ק בייטאָג: 🌧←☁️←🌥←🌤 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן, בעיקר איידער אַכט צופרי. פאַרוואָלקענט וואס וועט זיך צוביסלעך ווערן מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
זונטאָג ביינאַכט: ☁️←🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן נאך איינס ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע רעגן. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע רעגן איידער איינס ביינאַכט, און דאן א שאַנס פאר שויערס נאך איינס ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דינסטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס איידער זיבן צופרי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט בייטאָג: 🌥←☁️ וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 38-39.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 רעגן - בעיקר איידער איינס-צוויי ביינאַכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
שב"ק בייטאָג: 🌧\🌤 א דריייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר איידער זיבן צופרי. פאַרוואָלקענט אין מאנסי וואס ווערט צוביסלעך מערסטענס זוניג, און טיילווייז זוניג אין ק"י, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38-40.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
זונטאָג ביינאַכט: ☁️←🌧 וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאך דריי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מאָנטאָג בייטאָג: ☁️+🌧 וואַרשיינליכע רעגן. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ וואַרשיינליכע רעגן איידער האַלבנאַכט, און דאן א שאַנס פאַר שויערס נאך האַלבנאַכט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 52-53.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 66.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42-43.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52-53.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34-36.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.

🌐 לעיקוואָוד

היינט בייטאָג: 🌥←☁️ רעגן - בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧←🌁 רעגן, בעיקר איידער איינס ביינאַכט. פאַרנעפּלט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
שב"ק בייטאָג: 🌧←☁️←🌤 א שאַנס פאַר רעגן איידער עלף פאַרמיטאָג. ערשט פאַרוואָלקענט און ווערט צוביסלעך זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דינסטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 67.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל