די מענטשן האבן געמיטליך שפּאַצירט אויף די טראָטואַר אין די שטאט סאָניוועיל אין קאַליפאָרניע, ווען א פארשוין איז געקומען צו פארן מיט זיין קאר און עס געציהלט אויף די פיסגייערס, פארוואונדענדיג אכט מענטשן.

די אינצידענט האט פאסירט בערך 6:40 נאכמיטאג, ווען די פאליציי איז גערופן געווארן פאר וואס די בייוואוינער רופן א דירעקטע אטאקע, במכוון אַראָפּצוקלאַפּן די פיסגייערס און ביציקליסטן, און עס האט נישט אויסגעזעהן אז ער פרובירט אַראָפּצושטייטערן זיין קאר.

איינער פון די בייוואוינער האבן געוויסט צו דערציילן אז ער האט זיך אונטערגעמורמלט "איך האב ליב יאָשקע". דער דרייווער איז אַרעסטירט און אידענטיפיצירט געווארן, אָבער זיין נאָמען ווערט דערווייל נישט ארויסגעגעבן צו אויסמיידן דאס קאַמפּראמיזירן די אויספאָרשונג. די פּאָליציי האט נאכנישט אויסגעשלאסן טעראָריזם.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל