וואשינגטאן – נאך 23 מאנאטן, 500 זוך-ווארענטס, 2,300 סובפינעס און א סעריע אנקלאגעס, איז דער באריכט פונעם ספעציעלן פראקוראר ראבערט מוללער היינט פארעפנטליכט געווארן פאר'ן ברייטן פובליק, דורך אטוירני דזשענעראל וויליאם באר.

ווי דער אטוירני דזשענעראל האט געלאזט וויסן, האט ער היינט אינדערפרי געשיקט דעם באריכט צו קאנגרעס, און קורצליך דערנאך האט ער עס פובליצירן פאר יעדן איינעם. מען דערווארט אז ביידע פארטייען וועלן פארקויפן דעם באריכט ווי א געווינס פאר זייער זייט.

פרעזידענט טראמפ'ס אדוואקאטן האבן באזונדער געלאזט וויסן, אז זיי ארבעטן אויף א קאנטער-באריכט, אפצואווענדן אלע פונקטן וואס מוללער שרייבט אינעם באריכט. רודי זשוליאני האט געזאגט אז דער קאנטער-באריכט וועט ארויסקומען קורצליך נאכ'ן מוללער באריכט.

לייענט די פולע באריכט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל