זעה: די מאַסיווע מעמד התפילה קומט איצט פאר ביי די עונג שבת ויו"ט חליקה! די גדולים וועלן דאַווענען פאַר אַלע וואס האָבן אַ "דאָונעיט ע באַקס"! זעהט און זייט מנדב לעבעדיג איצט!


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל