די כאַליפאַט איז אינגאנצן צופאלן, און די לעצטע קעמפן זענען געענדיגט. כאטש וואס דער אפיציעלער מעלדונג איז נאכנישט געמאכט געווארן - האט פאַקס ניוז גערעדט צו מיליטערישע באאמטע וואס האבן געוואוסט צו דערציילן אז די לעצטע אייסיס פעסטונג אין די על-באַגוש פאַוקאַני דערפל איז באפרייט געווארן. עס איז דאס ערשטער מאָל זינט אמעריקע איז אריינגעגאנגען אין סיריע וואס עס זענען געווען פיר טעג אהן קיין באמבעס פליען שיסערייען זענען פאַרשוואונדען געווארן.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל