ניו יארק סיטי וועטער

ווייסער ראסיסט פירט דורך מאסן שיסעריי אין מוסולמענער מעטשעטן אין ניו זעלאנד [ווידיא און דאקומענט]


די וועלט איז אויפגעטרייסלט געווארן פון א ברוטאלן מאסן מארד שיסעריי וואס איז דורכגעפירט געווארן אויף צוויי מוסולמענער מעטשעטן פרייטאג נאכמיטאג אין ניו זעלאנד, ווען א ווייסער ראסיסט, ברענטאן טאראנט, האט אריינגעשטורעמט אין איין קירכע מיט צוויי ביקסן און האט געשאסן ארום הונדערט מוסולמענער ווען זיי האבן געהאלטן אינמיטן זייערע פרעפלערייען. ער האט געוויזן "לעבעדיג" דאס שיסעריי אין א שוידערליכן ווידעא וואס איז באלד ארויף אויפ'ן אינטערנעט.

א צווייטע אטאקע איז דורכגעפירט געווארן אויף א צווייטן מעטשעט נישט ווייט פון דארט, מיט נאך טויטע און פארוואונדעטע, און ווער ווייסט וואס נאך ער האט געהאט אין פלאן, אבער ער איז דאן געכאפט און ארעסטירט געווארן דורך די פאליציי.

פרייטאג אווענט האט שוין די צאל טויטע פון די צוויי אטאקעס געהאלטן ביי 49, און עס זענען אויך געווען איבער 40 פארוואונדעטע, ארום 20 פון זיי אין א קריטישן צושטאנד.

די פאליציי האט ארעסטירט דעם מאסן מערדער און נאך דריי וועלכע זענען געווען באטייליגט אין זיין קאנספיראציע, און די אויספארשונג זעצט פאר.

גלייכצייטיג האט מען פארשטארקט די וואך ביי אלע מוסולמענער מעטשעטן אין מערערע לענדער, און אין ניו יארק איז די פאליציי באאויפטראגט געווארן מער צו פאטראלירן אויך ביי אידישע בתי מדרשים שב"ק, ווייל ווען עס קומט פאר אזא שוידערליכער אינצידענט, איז מען באזארגט אז דאס זאל נישט ח"ו ארויסברענגען ענליכע געפילן ביי אנדערע ראסיסטן אדער צעדרייטע מענטשן וואס קענען אויפגעהעצט ווערן דורך דעם דורכצופירן אייגענע אקציעס, זעענדיג וויפיל פובליסיטי מען גיט פאר אזא מאסן מערדער.

טאראנט איז אן 28 יעריגער קריסט פון אוסטראליע וועלכער איז 7 יאר ארומגעפארן איבער די וועלט וואו ער איז געווארן אנגעפיקעוועט מיט נעא-נאצי און אנדערע רעכטע-עקסטרעמיסטישע אידעאלאגיע. יארן צוריק איז זיין פאטער געשטארבן פון קענסער, און מען שפאקולירט אז ווען ער איז אוועקגעגאנגען פון זיין אריגינעלע היים שטאט האט דאס אים "צעדרייט" אז ער איז צוביסלעך געווארן אזא געפערליכער ראסיסט.

זיין פאטער איז אלט געווען בלויז 48 יאר ווען ער איז געשטארבן אין 10'. ער איז געווען אן אויסגעצייכנטער ספארטלער, און דער יונגער טאראנט האט זיך אויך געפירט מיט א שטרענגען לעבן, אויפאסנדיג אויף די דיעטע און האלטנדיג פון איבונגען. ער איז אויך געווען א "טרעינער" לערנענדיג אנדערע מענטשן ווי אזוי צו האלטן זיך אין ארדענונג, און מען האט נישט געזען קיין שום אנדייטונג אין יענע יארן אז עפעס טויג נישט מיט אים, דעריבער גלויבט מען אז די ענדערונג איז געקומען אין לויף פון זיינע רייזעס איבער די וועלט.

ער אליין האט אין זיין לענגערן "מאניפעסטא" (זעט באזונדערע באשרייבונג) געשריבן אז ער האט פארדינט געלט אין שפאקולאציעס מיט "ביטקאין" (דאס איז איינע פון די פאפולערע אינטערנעט-וואלוטעס) וואס אדאנק דעם האט ער געקענט ארומפארן אין די וועלט וואו ער האט באזוכט מערערע לענדער, אריינגערעכנט פאקיסטאן און צפון קארעא. ער איז געווארן ראדיקאליזירט אין לויף פון זיינער רייזעס, און דאס האט אים געברענגט צו דעם איצטיגן שוידערליכן מאסן מארד וואס ער האט "געטוען פאר די וועלט", ווי מען זעט פון זיין ריזיגן מאניפעסטא און אויך אז ער האט פארעפענטליכט א שוידערליכן ווידעא פון 17 מינוט ווייזנדיג ווי אזוי ער פארט צו איינע פון די מעטשעטן, און ווי אזוי ער שיסט די הילפלאזע מוסולמענער אין זייער קירכע.

די געשיכטע האט זיך אנגעהויבן פרייטאג 1:40 נאכמיטאג ווען עמיצער האט טעלעפאנירט די פאליציי איבער א שיסעריי אין דעם מאסיד על-נור מעטשעט. ארום א שעה שפעטער איז געקומען א באריכט אז עס איז שוין דא 6 טויטע. נאך א שעה שפעטער האט מען געהערט אז די שיסערייען האלטן אן און מען האט ארעסטירט איין פארדעכטיגטן.

וויבאלד מען האט געהערט די ערשטע באריכטן פונעם שיסעריי, האט די פאליציי באפוילן אז מענטשן זאלן בלייבן אין שטוב און מען זאל באריכטן אלע פארדעכטיגטע אויפפירונג וואס מען זעט. מען האט געשלאסן אלע שולעס אין די שטאט, אין יוצא ואין נכנס, קיינער קען נישט אריין אדער ארויסגיין, ביז מען וועט פארזיכערן אז דער געפאר איז פאריבער.

די ערשטע באריכטן איבער א קאר מיט א באמבע וואס מען האט געפינען אויף א גאס נישט ווייט פונעם מעטשעט איז אריינגעקומען 3:33 נאכמיטאג.

ערשט 5:27 האט מען געהערט די ערשטע באריכטן פון דעם צווייטן שיסעריי אין דעם לינוואוד מעטשעט. די נייעס איז זייער פארזיכטיג און לאנגזאם ארויסגעקומען פון ניו זעלאנד, זייענדיג שטרענג קאנטראלירט דורך די פאליציי אז דאס זאל נישט שטערן זייער אויספארשונג, ווייל זיי האבן געוואלט קענען ארעסטירן און אידענטיפיצירן אלע פארדעכטיגטע.

ערשט 7:26 אווענט, האט מען געהערט אז איבער 40 מענטשן זענען אומגעקומען, און 8 מינוט שפעטער האט מען אויך געהערט אז 49 מענטשן ווערן באהאנדלט אין שפיטאל. שפעטער איז די צאל טויטע געשטיגן צו 49.

די פרעמיער מיניסטער פון לאנד, דזשאסינדא אדערן, האט באצייכנט דעם אינצידענט ווי איינע פון די פינסטערסטע טעג אין ניו זעלאנד.

שפעטער איז באשטעטיגט געווארן דורכ'ן פרעמיער מיניסטער פון אוסטראליע סקאט מאריסאן, אז איינע פון די ארעסטירטע איז פון אוסטראליע.

מען האט אנגענומען אויסטערלישע זיכערהייט באווארענונגען, ווי צ.ב.ש. מען האט עוואקואירט די באן סטאנציע אין אוקלענד, די הויפטשטאט פון לאנד, ווען מען האט געפינען רענצליך אן דעם באלעבאס. מען האט פעסטגעשטעלט אז די רענצליך זענען אומשעדליך, און די באנען האבן דערנאך ווייטער געקענט פארן ווי געהעריג.

מען האט ארום 12:00 אזייגער ביינאכט עוואקואירט הייזער ארום א פארדעכטיגן הויז אין דונעדין וואס איז 240 מייל דרום פון דעם שיסעריי, ווייל אויך דארט האט מען פארדעכטיגט אז עס האבן זיך געפינען טייל פון די טעראריסטן באנדע. (טרארנט האט דאך געשריבן אז אריגינעל האט ער דארט געוואלט דורכפירן זיין אטאקע.)

די אויספארשונג גייט נאך אן אויפ'ן העכסטן פארנעם, דאס גאנצע לאנד איז געשטעלט געווארן אויף דעם העכסטן וואכזאמקייט שטאפל, און מען האט אויך אנגענומען שטרענגערע באווארענונגען אין אנדערע לענדער.

מען ערווארט אז אין צוגאב צו די דריי ארעסטירטע, וועט ווארשיינליך נאך קומען אנדערע ארעסטן.

פרעזידענט טראמפ האט שארף פארדאמט די אטאקע פרייטאג צופרי, (אין וואשינגטאן, איז דער זייגער 17 שעה פריער ווי אין ניו זעלאנד), נאכדעם ווי מען האט געזען אז טאראנט איז געווען א שטיצער, און האט שטארק געשעצט פרעזידענט טראמפ.

די 2 גאזאלין קאנעס מיט וואס ער האט געוואלט פארברענען דעם מעטשעט. אויך זעט מען די צייכענונגען פון אנדערע מאסן מערדער אויף די ביקסן

טאראנט פּלאנירט שוין א לענגערע צייט צו טוען עפּעס אזא זאך. ער איז באצייכענט געווארן דורך דעם פּרעמיער מיניסטער פון אוסטראליע, סקאט מאריסאן, אלס אן "עקסטרעמיסט, רעכטער-פליגל, געוואלדטאטן טעראריסט". טאראנט שרייבט דאך אויף זיך אליין אז ער איז "א פּריוואטער און צוריקגעצויגענער פּערזאן", אבער ער האט באשלאסן אויפצוקאכן געוואלדטאטן און שאפן "אן אטמאספערע פון שרעק" פאר מוסולמענער. ער פּלאנירט שוין די אטאקע צוויי יאר (זינט טראמפּ איז געווארן פּרעזידענט אין אמעריקע, וועמען ער שעצט).

ער שרייבט אז ער האט באקומען די אינספּיראציע פאר די אטאקע פון אן אינצידענט אין שטאקהאלם, שוועדן, פון 17', ווען א מוסולמענער פון אוזבעקיסטאן, ראכמאט אקילאוו, וועלכער האט געזוכט אזיל רעכט אין שוועדן האט גע'הרג'עט 5 מענטשן מיט זיין טראק.

די שיסעריי


עס איז שוידערליך וואס עס האט זיך אפגעשפילט, וואס כאטש דאס איז נישט די ערשטע מאסן-מארד שיסעריי, און וועט ליידער ווארשיינליך אויך נישט זיין די לעצטע, איז אבער דאס מאל אנדערש, ווייל דער רוצח האט פאטאגראפירט אלעס אויף ווידעא אויף ווי ווייט מעגליך, און האט דאס ארויפגעשטעלט אויפ'ן אינטערנעט.

ער האט געהאט ווייניגסטענס זעקס גאנס פון פארשידענע סארטן אין זיין קאר און מען זעט ווי ער הויבט אן צו שיסן ווען ער דערנענטערט זיך צו די טיר פון מעטשעט.

אינעווייניג האט ער געשאסן אויף יעדן וואס ער האט געזען. איין פארוואונדעטער האט פרובירט אוועקצוקריכן, אבער טאראנט האט רואיג אריינגעלייגט א פריש פעקל קוילן אין זיין ביקס און האט דערשאסן צום טויט יענעם פארוואונדעטן.

ער האט געשאסן אויף די מוסולמענער אין די קירכע ווען ער האט אפילו אפטמאל נישט געקוקט וואו ער שיסט. ער האט מערערע מאל געמוזט אריינלייגן פרישע קוילן אין זיינע צוויי ביקסן. מען קען הערן אויף טעיפ אז ווען דער גערודער פון זיין שיסעריי שטעלט זיך אפ, ווען ער דארף אריינלייגן פרישע קוילן, הערט מען דאס הארצרייסנדע קרעכצן פון די פארוואונדעטע, און דערנאך הערט מען נאכאמאל דאס קול פון די שיסערייען.

עטליכע מאל האט ער זיך געשטעלט העכער די פארוואונדעטע מענער, אריינגעלייגט פרישע קוילן און געשאסן מערערע מאל אויף זיי צו זיין זיכער אז זיי זענען טויט.

דערנאך איז ער ארויסגעגאנגען און האט ווייטער געשאסן. ער איז צוריקגעגאנגען צו זיין קאר און האט איינגעטוישט זיין סעמי-אויטאמאטישן "שאטגאן" פאר א געווענליכע ביקס, און ער איז צוריק אריינגעגאנגען אין די קירכע. ער האט צושפאצירט צו א הויפן טויטע אדער פארוואונדעטע און ער האט אנגעהויבן שיסן די געפאלענע אין זייערע קעפ, צו פארזיכערן אז זיי זענען טויט.

ווען ער איז שוין געווען צופרידן אז יעדער איז טויט, איז ער ארויסגעלאפן אינדרויסן און ווען ער האט געזען אין הויף א פרוי, האט ער אויך זי געשאסן. זי איז אראפגעפאלן, און מען הערט און מען זעט ווי זי ליגט מיט'ן פנים אראפ און זי בעט זיך "העלף מיר, העלף מיר," און טאראנט האט זיך אריבערגעבויגן און האט זי געשאסן צוויי מאל אין איר קאפ. זיין רציחה איז אבער נאכנישט געווען געזעטיגט, ער איז באלד אריין אין זיין קאר און האט איבערגעפארן די טויטע פרוי און האט געשאסן נאך איינעם דורך זיין פענסטער. אוועקפארנדיג, דרוקט ער אויס זיין באדויערן אז ער איז נישט געבליבן לענגער און "פארברענט דעם מעטשעט ביז צו דער ערד".

אין א פריערדיגן בילד האט ער געוויזן אז ער האט געהאט צוויי קאנעס גאזאלין אין די קאר. ער באקלאגט זיך אז ער האט נישט געהאט קיין צייט אפילו געהעריג צו צילן ווייל עס איז געווען אזויפיל צילן (מענטשן).

מען זעט טאקע פון בילדער אינעם מעטשעט ווי עס זענען געווען איבערלעבער וואס האבן פרובירט ארויסצוהעלפן פאר די פארוואונדעטע.

טאראנט האט געשריבן אין זיין מאניפעסטא, אז ער האט אריגינעל געוואלט באשיסן א מעטשעט אין דונעדין, אבער נאכדעם ווי ער האט באזוכט די צוויי מעטשעטן וואו ער האט עווענטועל דורכגעפירט זיין אטאקע און ער האט געזען אז מען האט פארשוועכט א (קריסטליכע) קירכע וואס איז פארוואנדעלט געווארן אין א מעטשעט אין עשבורטאן, האט ער געטוישט זיינע פלענער, ווייל אין די צוויי מעטשעטן וואו ער האט אטאקירט, זענען געווען "פיל מער אינוואדירער", וואס אזוי באצייכנט ער מוסולמענער וואס האבן זיך באזעצט אין דעם לאנד. דריי מאנאטן צוריק, האט ער באשלאסן וועלכע מעטשעטן צו אטאקירן.

עס האט געהערשט א גרויס צעמישעניש ווי פארשטענדליך, און אריגינעל האט מען באריכטעט אז עס איז געווען שיסערייען אין דריי פּלעצער, אין איין מעטשעט אין קריסטטשורטש, אין דעם דרום אינזל פון לאנד ארום 1:30 נאכמיטאג, און ארום די זעלבע צייט איז געווען א שיסעריי אין א צווייטן מעטשעט אין לינוואוד וואס איז ארום 10 קילאמעטער פון דעם ערשטן מעטשעט, האט אויסגעזען וואס דאס איז געווען א צווייטער שיסער, און מען האט אויך געהערט אז עס איז געווען א שיסעריי אין דעם קריסטשורטש שפּיטאל. עטליכע שעה שפּעטער האט די פּרעמיער מיניסטער פון לאנד, דזשאסינדא ארדערן, געזאגט אז די מעטשעטן זענען געווען די איינצעלנע צילן פון די מערדער, אבער זי האט יא באשטעטיגט אז מען האט געפינען מערערע באמבעס צוגעטשעפּעט צו די צוויי קארס פון די אנפאלער וואס זענען געווען נעבן דעם מעטשעט, אבער די פּאליציי האט געקענט אנטוואפענען די באמבעס באצייטענס.

דער "מאניפעסטא"

רוצח האט באקומען אינספּיראציע פון נארוועגישן מאסן מערדער

דער רוצח ברענטאן טאראנט האט פארעפנטליכט אויפ'ן אינטערנעט א "לאנגע מגילה" פון 73 זייטן אנגעפולט מיט האס, אלס פארבערייטונג צו דעם מאסן מארד וואס ער האט בלויז עטליכע שעה שפּעטער דורכגעפירט מיט זיין שיסעריי אויף צוויי מעטשעטן. ער האט געשריבן ווי אזוי ער האט באקומען זיין אינספּיראציע פון דעם מאסן מערדער ענדערס בערינג ברייוויק, וועלכער האט אויסגע'הרג'עט 77 מענטשן אין נארוועגיע אין 2011.
דער "מאניפעסטא"

דער רוצח האט אויך מיט דעם נאכגעטוען דעם מאסן מערדער פון נארוועגיע, ווען ברייוויק האט פארעפנטליכט א ריזיגן דאקומענט פון איבער 1,500 זייטן אבער יענער איז געווען מער מסודר מיט זיינע העצערישע אייסערונגען, ווען דער איצטיגער "מאניפעסטא" איז אביסל מער "צעפארן".
ברייוויק האט גע'הרג'עט אכט מענטשן מיט א קאר באמבע אין אסלא, נארוועגיע, דערנאך האט ער אויסגעשאסן 69 יוגענטליכע אין א זומער קעמפ אויף אן אינזל וואס איז אנגעפירט געווארן דורך דעם יוגנט פליגל פון די ארבייטער פּארטיי. עס איז געווען א שוידערליכע שחיטה ווען די מענטשן האבן פּשוט נישט געהאט וואו צו אנטלויפן, ווי אזוי צו ראטעווען זיך. מען האט געכאפּט ברייוויק און מען האט איבאם געשטראפט, אבער אזוי ווי אין אייראפּע שטייט מען אוועק פון טויט שטראף, האט ער באקומען א טורמע אורטייל פון בלויז 21 יאר!...
מען האט אים באשטראפט מיט בלויז ארום 5 וואכן טורמע פאר יעדן מענטש וועמען ער האט גע'הרג'עט ר"ל!..
עס איז גאנץ מעגליך אז טאראנט האט טאקע דאס אויך גענומען אין חשבון, האפנדיג אז אויך ער וועט אזוי לייכט אפּקומען אין ניו זעלאנד, ווייל ער האט דאך נישט דורכגעפירט קיין זעלבסטמארד אטאקע. א ווייסער ראסיסט זוכט נישט צו ווערן א מארטירער, ווייל ער ווערט נישט געטריבן פון רעליגיע, ער איז נישט אזא גלויביגער ווי די מוסולמענער טעראריסטן. אויסערדעם איז דאך דאס געווען א גוט-ארגאניזירטע זאך, ווי מען זעט פון דעם אז מען האט שוין ארעסטירט אויך אנדערע וואס האבן געהאט א טייל אין די פינסטערע קאנספּיראציע.
טאראנט האט אנגעפירקעלט אויף זיינע וואפן די נעמען פון אנדערע באקאנטע מאסן מערדער און די שטעט וואו זיי האבן דורכגעפירט זייערע רציחות. דאס האט אים געגעבן חיזוק און געטריבן צו זיין שיסעריי פון פרייטאג.
אין די 73 זייטן האט ער פארגעלייגט זיינע טענות קעגן די געזעלשאפט און אויפגעקלערט פארוואס ער האט אויסגעקליבן די מעטשעטן אין קריסטטשורטש. ער האט געשריבן אויף די ערשטע זייט זיין ציל, אונטער'ן טיטל "די גרויסע ערזעצונג", און מיט קלענערע ווערטער "צו א נייע געזעלשאפט". ער האט ארויסגעלייגט א רינגעלע מיט צייכענונגען אינעווייניג פון פארשידענע געדאנקן אזוי ווי דאס וואלט געדארפט זיין דער פּראגראם וואס ער וויל צושטאנד ברענגען, ווי צ.ב.ש.: געזעץ אין ארדענונג, עטנישע זעלבסטשטענדיגקייט, באשיצן די "ירושה" און קולטור, אנטי-אימפּעריאליזם, עדיקשן-פרייע קאמיוניטי, און נאך. אונטער דעם האט ער געשריבן: מיר מארשירן שטענדיג פאראויס.
ער שטעלט פאר פארשידענע פראגעס ווי צ.ב.ש. ער שטעלט זיך אליין פאר מיט א פראגע:
ווער ביסטו?
אויף דעם ענטפערט ער אז ער איז בלויז אן איינפאכער ווייסער מאן, 28 יאר אלט, געבוירן אין אוסטראליע צו אן ארבייטער-קלאס נידריגע-פארדינער פאמיליע.
זיינע עלטערן זענען אפּשטאמיגע פון סקאטלאנד, ענגלאנד און אירלאנד. ער איז אויפגעוואקסן ווי א געווענליך קינד אן קיין שום גרויסע פּראבלעמען. ער האט ווייניג אינטערעסע געהאט אין לערנען, ער איז קוים דורכגעגאנגען די קלאסן. ער איז נישט געגאנגען אין קאלעדזש ווייל ער האט נישט געהאט קיין אינטערעסע אין גארנישט וואס מען האט דארטן אנגעבאטן צו שטודירן.
ער האט געארבייט א קורצע צייט פאר'ן פארדינען פון אן אינוועסטמענט און ער האט גענוצט יענע פארדינסטן ארומצופארן. מער לעצטנס ארבייט ער יא צייטווייליג אבער ער פירט אויס אין זיין אריינפיר: איך בין בלויז א געווענליכער ווייסער מאן, פון א געווענליכע פאמיליע, וועלכער האט באשלאסן זיך ארויסצושטעלן צו פארזיכערן א צוקונפט פאר מיין פאלק.
דערנאך פרעגט ער זיך: פארוואס האסטו אויסגעפירט די אטאקע?
ענטפער: דאס מערסטע איז צו ווייזן פאר די אינוואדירער אז אונזערע לענדער וועלן קיינמאל נישט זיין זייערע לענדער, אונזערע היימלענדער זענען אונזער אייגענע און ווילאנג א ווייסער מאן לעבט נאך וועלן זיי קיינמאל נישט קענען אייננעמען אונזערע לענדער און זיי וועלן קיינמאל נישט ערזעצן אונזערע מענטשן.
(נאך א תירוץ איז) נקמה צו נעמען אויף די אינוואדירער פאר די הונדערטער טויזנטער טויטפאלן פאראורזאכט דורך אויסלענדישע אינוואדירער אין אייראפּעאישע לענדער דורכאויס די היסטאריע.
צו נעמען נקמה פאר'ן פארשקלאפן מיליאנען אייראפּער וועלכע זענען צוגענומען געווארן פון זייערע לענדער דורך די איסלאמישע שקלאפן האנדלער.
צו נעמען נקמה פאר די טויזנטער אייראפּעאישע לעבנס וואס זענען פארלוירן געווארן צו טעראר אטאקעס דורכאויס די אייראפּעאישע לענדער.
צו נעמען נקמה פאר אן 11 יעריג יונג מיידל אין שוועדן וועלכע איז געווען איינע פון די אומגעקומענע אין א טעראריסטישע אטאקע.
צו רעדוצירן אימיגראציע ראטעס צו אייראפּעאישע לענדער דורך איבערשרעקן און פיזיש ארויסווארפן די אינוואדירער זעלבסט.
ער שרייבט אויך אז ער האט געלייענט די באשרייבונגען פון א סאך פון די מאסן מערדער אבער ער האט בלויז גענומען עכטע אינספּיראציע פון ברייויק און שרייבט פאר זיין נאמען דעם טיטול "נייט" וואס דאס איז א פאררוף צו יענעם מאסן מערדער'ס שטיצע פאר די "נייטס טעמפּלאר", וואס איז געווען אן עקסטרעמיסטישע קריסטליכע גרופּע פון איבער 800 יאר צוריק.
זיין מיינונג האט זיך אנגעהויבן דראמאטיש צו טוישן נאך די טעראר אטאקע אין שטאקהאלם, שוועדן, אפּריל 7, 17'. (דאס מיידל איז געגאנגען צו טרעפן איר מאמע נאך די שולע ווען זי איז ערמארדעט געווארן דורך דעם איסלאמישן אטאקירער.)
אריגינעל האט ער געוואלט אטאקירן א מעטשעט אין דונעדין, דערנאך האט ער געטוישט זיינע פּלענער און איז באפאלן די צוויי מעטשעטן ווייל זיי האבן געהאט "פיל מער אינוואדירער".
ער שרייבט אויך אז נאכ'ן אטאקירן די צוויי מעטשעטן וויל ער אריבערפארן צו א מעטשעט אין אשבורטאן וואס איז א שעה וועג אויף דרום פון קריסטטשורטש. "איך בין אומזיכער אין די צייט ווען איך שרייב דאס צי איך וועל דערגרייכן יענעם ציל, עס איז א באנוס ציל," האט ער געשריבן ווען ער האט אליין אנערקענט אז ער וועט אין בעסטן פאל ארעסטירט ווערן ביי די צוויי מעטשעטן, אדער אין ערגסטן פאל, אליין געשאסן ווערן.
ער האט אריגינעל בכלל נישט פּלאנירט דורכצופירן די אטאקע אין ניו זעלאנד און ווען ער איז געקומען צו דעם לאנד האט ער דא געוואלט וואוינען בלויז צייטווייליג ווי לאנג ער מושטירט זיך צו א גרויסע אטאקע, אבער ער האט שנעל אויסגעפינען אז ניו זעלאנד שטעלט אים צו פּונקט אזעלכע גוטע צילן (מוסולמענער וועמען ער קען שיסן) ווי כאטש וועלכע אנדערע מערב וועלט מדינה. אויסערדעם וועט אן אטאקע אין ניו זעלאנד ברענגען די אויפמערקזאמקייט איבער די ווארהייט פון דעם אנגריף אויף אונזער ציוויליזאציע. מיט דעם מיינט ער, נאך זיין אנגריף אויף די מוסולמענער.
אין זיין לאנגען רעפעראט שרייבט ער אז ער האט אויך באקומען אינספּיראציע פון קאדענץ אוענס, אן אויסגעשפּראכענע שטיצער פון פּרעזידענט טראמפּ. ער שרייבט: דער פּערזאן וואס האט מיך באאיינפלוסט מער פון אלע איז געווען קאדענס אוענס, יעדעס מאל בין איך ערשטוינט געווארן פון איר טיפן בליק (אינעם פארשטאנד פונעם מצב)".
ער שרייבט:
יעדעס מאל ווען זי האט גערעדט בין איך ערשטוינט געווארן דורך איר טיפן פארשטאנד, און איר אייגענע מיינונגען האט געהאלפן שטיפּן מיך ווייטער און ווייטער אין דעם גלויבן פון (שעצן) געוואלדטאטן העכער באשיידענקייט. אוענס אליין האט ארויסגעלייגט אויף איר טוויטער א סימבאל פון א פּנים וואס וויינט, אזוי צו ווייזן איר סימפּאטיע מיט די געליטענע אין ניו זעלאנד.
גראדע איז אוענס א שווארצע פרוי, וואס איז א זעלטנהייט אז ביי די שווארצע זאל זיין אזא רעכטע-עקסטרעמיסט, און זי איז קריטיקירט געווארן ווען זי האט צום ערשט ארויסגעלייגט א לאכעדיגן פּנים סימבאל (דאס רופט מען "אימאזשי", און מען נוצט אזעלכע סימבאלן אויף די געזעלשאפטליכע מידיא) ווען איר ערשטע רעאקציע האט זיך אנגעהויבן מיט די בוכשטאבן "על או על", וואס מיינט, אז ס'איז א געלעכטער, אבער זי האט דערנעבן געלייגט דאס וויינענדיגע פּנים, און זי האט זיך גע'עקשנ'ט טראץ א סאך קריטיק אויף איר טוויטער אקאונט, אז זי איז נישט געווען די אינספּיראציע פאר דעם מערדער. זי טענה'ט אז זי איז א שעיר לעזאזל פון די "ראסיסטישע ליבעראלן" פאר די אטאקע.
טאראנט אליין האט אבער געשריבן אז טייל פון די עקסטרעמע שריט וואס אוענס פארלאנט איז שוין "צו פיל, אפילו פאר מיין געשמאק."
אויך שרייבט ער, אז ער האפט אז דאס (שיסעריי) וועט ברענגען צו א ברידער קריג און וועט עווענטועל פירן צו "באלקאניזירן אמעריקע", וואס דאס איז אן אויסדרוק וואס מען נוצט, אלס א פאררוף צו די באלקאן לענדער (יוגאסלאוויע), וועלכע זענען צעטיילט און צעשפּליטערט געווארן אין מערערע לענדער צוליב זייערע רעליגיעזע און עטנישע דיפערענצן.
ווי מיר האבן שוין געשריבן אין די נייעס, האט פּרעזידענט טראמפּ פרייטאג פארטאגס אויסגעדרוקט זיינע ווארימסטע סימפּאטיע געפילן פאר'ן פאלק אין ניו זעלאנד און האט זייער שארף פארדאמט דעם שוידערליכן מאסן מארד, און האט אנגעבאטן אמעריקע'ס שטיצע און הילף פאר ניו זעלאנד מיט אלעם וואס נאר מעגליך.
ער אידענטיפיצירט זיך אבער אויך אלס א שטיצער פון טראמפּ, באצייכענענדיג דעם אמעריקאנער פּרעזידענט אלס א "סימבאל פון באנייטע ווייסע אידענטיטעט און א געמיינזאמען ציל", אבער ער באטראכט אים נישט ווי א "פּאליסי מאכער".
ער שרייבט אין זיין פארמאט פון פראגע-ענטפער:
ביסטו געווען אדער ביסטו א שטיצער פון דאנאלד טראמפּ?
ער ענטפערט אויף דעם:
אלס א סימבאל פון באנייטע ווייסע אידענטיטעט און געמיינזאמען ציל? זיכער. אלס א פּאליסי מאכער און פירער? טייערער באשעפער, ניין.
מען זעט אז ער האט מיטגעהאלטן די אמעריקאנער אינערליכע פּאליטיק אין באצוג צו די טראמפּ פּאליסיס פון זיין שרייבן:
איך האב אויסגעקליבן גאנס פאר די ווירקונג וואס דאס וועט האבן אויף געזעלשאפטליכע שמועסן, די באזונדערע מידיא דעקונג וואס דאס וועט צושטעלן און די ווירקונג וואס דאס וועט האבן אויף די פּאליסיס פון אמעריקע און דורכדעם אויף דעם פּאליטישן מצב פון די וועלט.
אמעריקע איז צעריסן אין א סאך פראקציעס דורך איר צווייטן אמענדמענט (וואס גאראנטירט גאן-רעכטן), דורך סטעיט, געזעלשאפטליכע, קולטוראלע און דאס וויכטיגסטע, ראסע ליניעס.
מיט גענוג דרוק, וועט דער לינקער פליגל אין אמעריקע זוכן אפּצושאפן דעם צווייטן אמענדמענט, און דער רעכטער פליגל אין אמעריקע וועט דאס זען ווי אן אטאקע אויף זייער סאמע פרייהייט. (ער נוצט דא ביידע אויסדרוקן פאר פרייהייט, "פרידאם" און "ליבערטי".)
דער דאזיגער פארזוך אפּצושאפן די רעכטן דורך די לינקע, וועט ברענגען א דראמאטישע צעטיילונג פון דעם פאלק אין אמעריקע, און עווענטועל א שפּאלט פון אמעריקע לויט קולטור און ראסן ליניעס.
זיין חלום איז געווען אויפצוהעצן א ראסע קריג, דורך זיין איצטיגע אטאקע וואס ער האט געהאפט אז דאס וועט נאכגעטוען ווערן דורך אנדערע.
טאראנט האט זיך אריבערגעצויגן קיין ניו זעלאנד דארטן צוצוגרייטן די אטאקע, כאטש אריגינעל האט ער פּלאנירט דאס צו טוען אין אוסטראליע. ער איז געגאנגען קיין ניו זעלאנד ווייל דאס ווערט באטראכט ווי איינע פון די פארזיכערסטע לענדער אין די וועלט, האט ער געוואלט ווייזן אז דוקא אין דעם לאנד קען ער דאס דורכפירן, און די מוסולמענער זאלן זיך נישט שפּירן פארזיכערט אין קיין שום פּלאץ אויף די וועלט!
ווען ער האט גערעדט פון דעם אוזבעקער מאסן מערדער, וואס ער האט געוואלט איצט נקמה נעמען אויף יענעם שוועדישן מאסן מארד, ברענגט ער ארויס אז ער איז אן אייראפּעער, און ער דערמאנט עס מערערע מאל אין זיין לאנגע מגילה.

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב