דער שוואכע ווינטער גייט ווייטער אן, עס איז קאלט עטליכע טעג דא און דארט, אבער כמעט א יעדער שטורם קומט מיט מילדע לופט און רעגן, נישט שניי. היינט נאכט וועט זיין די זעלבע, און אפילו אויב עס הייבט זיך אן ווי שניי אין שטאט, וועט זיך עס טוישן צו רעגן עטליכע שעה שפעטער. פון א לייכטע שיכט ביז איין אינטש איז מעגליך. אפסטעיט וועט עס טוישן אויף אייז און פארפרוירענע רעגן מיט עטליכע אינטשעס שניי מעגליך, מיט אייזיגע גאסען איינמאל עס טוישט זיך.

נאך א נאסע פארמיטאג מארגן, וועט זיך דאן אויסטרוקענען און ווערן קעלטער פאר דינסטאג. מיטוואך קומט די קומענדיגע שטורם, מיט שניי צו אייז און רעגן אין שטאט, און שניי געמישט מיט אייז אפסטעיט. דאנערשטאג ווערט אסאך מילדער, מיט מילדע וועטער און נאך רעגן מעגליך שבת און זונטאג.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-❄️◀️☔️32
מאנטאג-☔️?◀️🌤40
נאכט-🌛22
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-❄️?☔️35
דאנערשטאג-🌦45
פרייטאג-🌤45
שבת-☁️◀️☔️45
זונטאג -☔️50

לעיקוואוד
היינט נאכט-⛷◀️☔️32
מאנטאג-☔️?◀️🌤45
נאכט-🌛22
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-❄️?☔️37
דאנערשטאג-🌦52
פרייטאג-🌤45
שבת-☁️◀️☔️47
זונטאג -☔️50

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-❄️◀️⛷28
מאנטאג-⛷◀️🌤37
נאכט-🌛16
דינסטאג-🌤32
מיטוואך-❄️30
דאנערשטאג-⛷◀️🌧40
פרייטאג-🌤42
שבת-☁️◀️☔️42
זונטאג -☔️46
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל