מיר וועלן מודה זיין אז מיר קענען נישט אייער בחור (אויב איר האט איינס...), אבער די "ישיבה פראבלעם" איז א אלגעמיינע געשפרעך וואס יעדער איז אריינגעטוהן, און עס איז שווער צו טרעפן א עצה וואס יעדער קען דערהערן.

די פראבלעם איז אז רוב ישיבות זענען אדער "טראדיציאנאל ישיבות" וואו מען לערנט אגאנצע טאג, לאנגע דאווענען און אלע סארט פארלאנגען וואס איז ערווארטעט פון א עילו הדור, און דאן זענען פארהאן די סארט "ספעציעלע ישיבות" וואו מען פארברענגט שעות מיט ספארטס, נגינים וכדומה. נישט אז מיר פארדאמען סיי וועלכע סארט ישיבה, אבער טאמער איז אייער זוהן אדער באקאנטער בחור (אדער איר אין די אלע צייטן) נישט פאסענד צו קיין איינע פון די צוויי סארטן, איז ער פשוט באנקראט! ער ווערט אריינגעשטעלט אין א "סיסטעם" נאר כדי "ער זאל א שידוך טוהן..."

ישיבה נהרדעא איז א ישיבה וואו יעדע בחור לערנט שעות רצופות יעדע טאג, נישט ווייל עס איז פארלאנגט, נאר ווייל עס איז א גוטע זאך און מען איז ארומגענומען מיט פלייסיגע מתמידים וואס זענען דעם בחור'ס טיפ, ומי ראה אלה לומדים...

אנגעפירט דורך דעם אלעמען באקאנטן הגאון רבי יצחק זלמן גיפּס שליט״א, לייגט מען דארט אריין כוחות אינעם בחור וואס מען זעהט נישט היינט (און אוודאי נישט אמאל...) פון אויפבויען יראת שמים אפילו אהן קיין מורא בשר ודם (...), ביז א באלאנסירטע זעלבס-זיכערהייט. פון פארשטיין די ריכטיגע מטרה פון לערנען און דאווענען, ביז'ן רעספעקטירן א דעת תורה און חביבת המצוות.

די ישיבה האט אונטערגענומען א ״להחזיק״ לייוו קאמפּיין, צו שאפן 600,000 דאָלער, פון דאָנערשטאָג ויקהל 12:00 מיטאָג ביז זונטאָג פּקודי 12:00 ביינאַכט. ומי ראה אלה יוצאים...

ביטע העלפט דעם ראש ישיבה שליט״א, און בויעט א ישיבה לדורות, און אינאיינוועגס האט א טייל אין די זכות עצום שאין דגמתו. לייגט עס נישט אפּ. טו עס ״יעצט״ און כאפּט אריין די מצוה!

ישר כח, תזכה למצוות!

👈 https://l.yiddish.news/Nehardueקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל