נעכטן האבן מעיאר דעבלאזיא און דער פעדעראלער האוזינג סעקערטאר בען קארסן אפגעהאלטן א עפנטליכע פרעסע קאנפערענץ אין וועלכע זיי האבן געמאלדן אן אפמאך וואס איז געשלאסן געווארן צווישן די סיטי און דער פעדעראלער רעגירונג אונטער וועלכע די פעדעראלע רעגירונג וועט צוריקטרעטן פון שטרענגע שטריט וואס זי האט געזאלט נעמען קעגן דעם האוזינג אויטאריטעט, און אין אויסטויש וועט די סיטי אינוועסטירן אין די קומענדיג צוויי יאר 2 ביליאן דאלער אין פארריכטן די פראבלעמען וואס פלאגן די פילע האוזינג פראיעקטן, און עס איז באשטימט געווארן א ספעציעלער פארשטייער פון די פעדעראלע רעגירונג וועלכע וועט האבן אן איבערזיכט אויף דעם פראצעס.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל