ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌨?/☔️32
דינסטאג-☔️/🌧?45
נאכט-🌧38
מיטוואך-🌤💨45
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-🌤32
שבת-🌤32
זונטאג-❄️?32
מאנטאג-🌤35

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌨?/☔️32
דינסטאג-☔️/🌧?48
נאכט-🌧38
מיטוואך-🌤💨45
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-🌤34
שבת-🌤34
זונטאג-❄️?36
מאנטאג-🌤35

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-❄️⛷26
דינסטאג-⛷/☔️42
נאכט-🌧35
מיטוואך-🌤💨40
דאנערשטאג-🌤33
פרייטאג-🌤27
שבת-🌤27
זונטאג-❄️?29
מאנטאג-🌤30
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל