דער ווינטער וואס האט זיך אנגעהויבען מיט א טראסק מיט די שניי אין מיד-נאוועמעבער, איז דערווייל מילד און עס האט נישט געשנייט בכלל אין דעצעמבער. דערווייל קומט נישט קיין גרויסע טויש אין די וועטער פאטטערן, און מער פון די זעלבע איז ערווארט, עטליכע קעלטערע טעג און רעגענדיגע מילדע שטורמס א יעדע פאר טעג.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️35
מאנטאג-🌤/☔️48
נאכט-☔️💨50
דינסטאג-🌤💨58
מיטוואך-🌤40
דאנערשטאג-🌥42
פרייטאג-🌦44
שבת-🌤42
זונטאג-🌤45

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️30
מאנטאג-☁️/☔️48
נאכט-☔️💨50
דינסטאג-🌤💨60
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌦?43
פרייטאג-🌦47
שבת-🌤45
זונטאג-🌤47

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-☁️28
מאנטאג-🌤/☔️43
נאכט-☔️💨42
דינסטאג-🌤💨52
מיטוואך-🌤36
דאנערשטאג-🌥38
פרייטאג-🌨?🌧40
שבת-🌤38
זונטאג-🌤40
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל