קאלטע אבער טרוקענע וועטער וועט ווייטער אנגיין ביז ענדע וואך. שפעטער פרייטאג און אויך שבת קומט א שטורם אן, אבער מיט מילדערע לופט וועלען מיר זעהן רעגן.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️30
מאנטאג-🌤40
נאכט-🌛28
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-☁️48
שבת-☔️52
זונטאג-🌤47

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️24
מאנטאג-🌤42
נאכט-🌛25
דינסטאג-🌤40
מיטוואך-🌤40
דאנערשטאג-🌤43
פרייטאג-☁️52
שבת-☔️52
זונטאג-🌤49

מאנסי
היינט נאכט-☁️22
מאנטאג-🌤38
נאכט-🌛20
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-🌤37
דאנערשטאג-🌤36
פרייטאג-☁️45
שבת-☔️48
זונטאג-🌤45

קרית יואל
היינט נאכט-☁️🌛18
מאנטאג-🌤35
נאכט-🌛18
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌤35
דאנערשטאג-🌤32
פרייטאג-☁️44
שבת-☔️46
זונטאג-🌤44
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל