אויסער א מעגליכקייט פאר א לייכטע שניי שויער היינט נאכט, קומט א לאנגע שטרעקע פון טרוקענע און קאלטע וועטער


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌨?28
פרייטאג-🌤38
נאכט-🌛25
שבת-🌤35
מוצש״ק-🌛27
זונטאג-🌤38
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌤40
דאנערשטאג-🌤45

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️27
פרייטאג-🌤38
נאכט-🌛20
שבת-🌤35
מוצש״ק-🌛20
זונטאג-🌤38
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤40
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤45

מאנסי
היינט נאכט-🌨?26
פרייטאג-🌤36
נאכט-🌛20
שבת-🌤32
מוצש״ק-🌛22
זונטאג-🌤36
מאנטאג-🌤39
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-🌤40
דאנערשטאג-🌤43

קרית יואל
היינט נאכט-🌨?24
פרייטאג-🌤34
נאכט-🌛15
שבת-🌤30
מוצש״ק-🌛18
זונטאג-🌤34
מאנטאג-🌤37
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤41
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל