א גוטען אווענט, און א פרייליכען חנוכה. מערסטענס טרוקענע און קאלטע וועטער בלייבט מיט אונז דורכאויס חנוכה. מארגן איז פארהאן א קליינע מעגליכקייט פאר עטליכע לייכטע שניי שויערס אדער פלאריס, ספעציעל אין טיילן פון ניו דזשערסי (לעיקוואוד) . דאנערשטאג נאכט איז מעגליך צו זעהן שניי שויערס אפסטעיט.

די שטורם פאר קומענדיגע וואך איז נאכנישט אינגאנצען אראפ פון טיש, אבער דערווייל וועט דאס נישט ברענגען קיין אימפאקט פאר אונז.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨28
מיטוואך-🌥38
נאכט-☁️🌛28
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-🌤38
שבת-🌤35
זונטאג-☁️38
מאנטאג-🌤38
דינסטאג-🌤42

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨25
מיטוואך-🌨?38
נאכט-☁️🌛22
דאנערשטאג-🌤40
פרייטאג-🌤40
שבת-🌤35
זונטאג-☁️38
מאנטאג-🌤38
דינסטאג-🌤42

מאנסי
היינט נאכט-🌛💨22
מיטוואך-🌤36
נאכט-☁️🌛20
דאנערשטאג-🌤36
פרייטאג-🌤35
שבת-🌤32
זונטאג-☁️35
מאנטאג-🌤37
דינסטאג-🌤39

קרית יואל
היינט נאכט-🌛18
מיטוואך-🌥35
נאכט-☁️🌛18
דאנערשטאג-🌤34
פרייטאג-🌤33
שבת-🌤30
זונטאג-☁️32
מאנטאג-🌤34
דינסטאג-🌤37
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל