ווינטיגע, קאלטע אבער טרוקענע וועטער קומט ביז נאך שבת. א שטורם קומענדיגע זונטאג און מאנטאג זעהט דערווייל אויס צו בלייבען ווייט אוועק... אבער עס קען זיך נאך טוישן שפעטער אין וואך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️🌛💨35
דינסטאג-🌤💨42
נאכט-☁️🌛28
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤40
פרייטאג-🌤38
שבת-🌤35
זונטאג-☁️38
מאנטאג-🌤40

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️🌛💨32
דינסטאג-🌤💨42
נאכט-☁️🌛26
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤40
פרייטאג-🌤40
שבת-🌤37
זונטאג-☁️40
מאנטאג-🌤42

מאנסי
היינט נאכט-☁️🌛💨32
דינסטאג-🌤💨38
נאכט-☁️🌛23
מיטוואך-🌤35
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-🌤35
שבת-🌤33
זונטאג-☁️36
מאנטאג-🌤38

קרית יואל
היינט נאכט-☁️🌛💨30
דינסטאג-🌤💨37
נאכט-☁️🌛18
מיטוואך-🌤34
דאנערשטאג-🌤35
פרייטאג-🌤34
שבת-🌤30
זונטאג-☁️34
מאנטאג-🌤36
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל