א גרויסע אויפרייס און פייער האָט פּאַסירט אין אַ רעסטאָראַנט אין די יאַפּאַנעזער שטאָט סאַפּאָראָ. יאַפּאַנעזער פּאָליציי זאָגן אז 41 מענטשן זענען פאַרוואָנדעט געווארן פון די אויפרייס, איינער פון זיי איז אין אַ ערנסטע צושטאַנד.

די אורזאך פון די אויפרייס איז נאָכנישט באַקאַנט. עטליכע באַריכטן שלאָגן פאָר אַ גאַז אויפרייס. בילדער אויף סאָשעל מידיא האָבן ערשט געוויזן אַרויפקומענדע פלאַמען פון דער געגנט מיט ברוכווארג איבעראַל, און שפּּעטער פייערלעשער אין צוזאַמגעפאַלענע געביידעס.

פּאָליציי האָט אָפּגעזיגלט די געגנט צווישן צוליב שרעק פאַר פרישע אויפרייסן.
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל