ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨15
פרייטאג-🌤💨32
צונאכט-🌛30
שבת-🌥/🌧52
זונטאג-🌤55
מאנטאג-🌧52
דינסטאג-☁️45
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤45

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨15
פרייטאג-🌤💨34
צונאכט-🌛27
שבת-🌧55
זונטאג-🌤57
מאנטאג-🌧55
דינסטאג-☁️45
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤45

מאנסי
היינט נאכט-🌛💨10
פרייטאג-🌤💨28
צונאכט-🌛22
שבת-🌥/🌧48
זונטאג-🌤52
מאנטאג-🌧48
דינסטאג-☁️42
מיטוואך-🌤39
דאנערשטאג-🌤42

קרית יואל
היינט נאכט-🌛💨5
פרייטאג-🌤💨26
צונאכט-🌛15
שבת-🌥/🌧45
זונטאג-🌤47
מאנטאג-🌧45
דינסטאג-☁️40
מיטוואך-🌤37
דאנערשטאג-🌤40
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל