ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛45
דאנערשטאג-🌤55
נאכט-🌛☁️47
פרייטאג-🌦53
צונאכט-☔️42
שבת-🌤50
זונטאג-🌤45
מאנטאג-🌤48
דינסטאג-☔️52
מיטוואך-🌤45

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛42
דאנערשטאג-🌤55
נאכט-🌛☁️48
פרייטאג-🌧57
צונאכט-☔️42
שבת-🌤50
זונטאג-🌤45
מאנטאג-🌤50
דינסטאג-☔️54
מיטוואך-🌤45

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛37
דאנערשטאג-🌤50
נאכט-🌛☁️30
פרייטאג-🌦45
צונאכט-☔️35
שבת-🌤45
זונטאג-🌤42
מאנטאג-🌤45
דינסטאג-☔️47
מיטוואך-🌤40
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל