ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧/🌛50
מיטוואך-🌤62
נאכט-🌛☁️45
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌧55
שבת-🌤50
זונטאג-🌤48
מאנטאג-🌤50
דינסטאג-🌦50

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧/🌛48
מיטוואך-🌤62
נאכט-🌛☁️50
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌧57
שבת-🌤50
זונטאג-🌤48
מאנטאג-🌤52
דינסטאג-🌦50

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌧/🌛43
מיטוואך-🌤58
נאכט-🌛☁️36
דאנערשטאג-🌤52
פרייטאג-🌧48
שבת-🌤45
זונטאג-🌤43
מאנטאג-🌤45
דינסטאג-🌦45
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל