ניו יארק סיטי וועטער

קאומא געווינט לייכט זיין פּריימערי נאך שווערן קאמפּיין; לינקע עלעמענטן געווינען מערערע פּריימערי פארמעסטן

בילד

גאווערנאר קאומא האט געווינען די דעמאקראטישע פּריימערי צו לויפן פאר א דריטן טערמין אלס גאווערנאר, נאך א שווערן און טייערן קאמפּיין ווען ער האט באזיגט זיין קעגנער סינטיע ניקסאן מיט ארום די זעלבע שטארקייט וואס ער האט געוויזן פיר יאר צוריק ביים באזיגן זיין דעמאלט'דיגע קעגנער, זעפיר טיטשאוט, די פּראפעסאר וואס איז היי יאר געלאפן - און האט פארלוירן - פאר אטוירני דזשענעראל.

מען האט געזען אן אויסערגעווענליכע שטארקע אינטערעסע ביים פאלק, ווען עס איז היי-יאר געווען א פיל גרעסערע וויילער באטייליגונג ווי 4 יאר צוריק.

עס זענען געווען פּריימערי פארמעסטן פאר מערערע אמטן אין ניו יארק, און עס דארף באטראכט ווערן ווי א שטארקער זיג פאר קאומא אז נישט נאר האט ער געווינען זיין פּריימערי פארמעסט, נאר עס האבן אויך געווינען די אנדערע "אפיציעלע" קאנדידאטן וועלכע זענען אינדארסירט געווארן דורך די דעמאקראטישע פּארטיי, נעמליך לוטענאנט גאווערנאר קעטי האקול און אטוירני דזשענעראל קאנדידאט לעטישא דזשעימס. (סטעיט קאנטראלער טאמאס דינאפּאלי האט נישט געהאט קיין פּריימערי.) אזוי לויפט איצט קאומא מיט זיין גאנצן "טיקעט", כאטש האקול און דזשעימס האבן יא "דורכגעלעבט" גאר שווערע קאמפּיינס.

דער הויפּט מעסעדזש פון די פּריימעריס דאנערשטאג איז געווען, אז די לינקע עלעמענטן האבן געווינען אין ניו יארק. די פיינטשאפט צו פּרעזידענט טראמפּ האט אריינגעברענגט פרישע כוחות אין די דעמאקראטישע פּארטיי, איבערהויפּט ביי יונגע וויילער, און מען האט דאס געזען נישט בלויז ביים קאמפּיין פאר די הויפּט אמטן, אז זיי האבן געשטעלט דעם טאן אז עס איז געווארן א פארמעסט ווער עס קען שארפער ארויסטרעטן, מער אראפּרייסן פּרעזידענט טראמפּ, נאר דאס האט זיך אויך גאר שטארק אנגעזען אין אנדערע פּריימערי פארמעסטן ווען די לינקע קאנדידאטן - וועלכע נוצן דעם שענערן אויסדרוק "פּראגרעסיווע" - האבן אפּגעהאלטן זיגן אין כמעט אלע זייערע פארמעסטן.

גאר שטארק האט זיך דאס ארויסגעזען ווען די פראגרעסיווע האבן זיך פארלייגט אויף די דעמאקראטישע סטעיט סענאטארן וועלכע האבן אין די לעצטע יארן געשטימט מיט די רעפּובליקאנער, וואס אזוי האבן די רעפּובליקאנער געקענט אנהאלטן קאנטראל אויפ'ן סטעיט סענאט אפילו ווען די דעמאקראטן האבן געהאט א שמאלע מאיאריטעט. דזשעף קליין, א לאנג-יעריגער סטעיט סענאטאר פון בראנקס איז אדאנק דעם געווארן איינע פון די מאכטפולסטע פּאליטישאנס אין די סטעיט. ער איז געווען דער פארזיצער פון די "זעלבסטשטענדיגע דעמאקראטישע קאנפערענץ", וואס איז עווענטועל באשטאנען פון אכט דעמאקראטישע סענאטארן וואס האבן געשטימט מיט די רעפּובליקאנער, און די רעפּובליקאנער מאיאריטעט האט זיי אדאנק דעם געגעבן פארשידענע פּריווילעגיעס און געווינסן וואס זיי וואלטן נישט באקומען ביי די דעמאקראטן. קליין איז אפילו געווען א געהילף מאיאריטעט פירער און האט באקומען דעם כבוד צו באטייליגן זיך ביי די יערליכע בודזשעט קאנפערענצן וואס געווענליך קומט עס פאר צווישן די דריי מאכטפולסטע פּאליטישאנס, דער גאווערנאר, אסעמבלי ספּיקער און סענאט מאיאריטעט פירער, אבער די לעצטע פּאר יאר איז אויך קליין געזעצן אין צימער. ער האט זיך בארימט אז ער האט באוויזן דורכצושטיפּן פארשידענע ליבעראלע געזעצן, ווי די מינימום לוין העכערונג, ווען די רעפּובליקאנער סטעיט סענאטארן האבן אים געמוזט באפרידיגן, אויף פארשידענע פארלאנגען, צוליב מורא אז זיי וועלן פארלירן קאנטראל פונעם סענאט.

גאווערנאר קאומא האט נישט צופיל פארפירט קעגן די "קליין באנדע". אויך דאס איז געווען איינע פון די טענות וואס ניקסאן האט גענוצט אין איר קאמפּיין קעגן קאומא, אז ער האט געלאזט די רעפּובליקאנער קאנטראלירן דעם סענאט, און ער האט נישט אריינגעלייגט גענוג כוחות צו מאכן ארדענונג ביי די דעמאקראטן, אזוי ווי ער האט טאקע עווענטועל געטוען עטליכע מאנאטן צוריק ווען ער האט געצווינגען א שלום אפּמאך אונטער וואס די קליין באנדע זאל צוריקקומען צו די דעמאקראטן.

די רעפּובליקאנער זענען אבער נאך אלץ געבליבן אין קאנטראל ווייל עס איז טאקע געווען 32 דעמאקראטן קעגן 31 רעפּובליקאנער, אבער שמחה פעלדער, דער דעמאקראטישער סטעיט סענאטאר וואס פארטרעט בארא פּארק און פלעטבוש, האט פון זיין ערשטן טאג אין סענאט זיך געשטעלט מיט די רעפּובליקאנער, אזוי זענען די רעפּובליקאנער געבליבן די בעלי בתים אין סענאט.

עס איז טאקע געקומען א שטארקער דרוק פון גאווערנאר קאומא אויך אויף פעלדער, אז אויך ער זאל "צוריקקומען" צו די דעמאקראטן, אבער ער האט געזאגט אז ס'איז נישט רעכט צו טוישן אינמיטן יאר. ווען די סעסיע וועט זיך ענדיגן, ווען עס וועט קומען א נייער סענאט, וועט ער דאן זען ווי אזוי צו האנדלען.

דעמאקראטישע אקטיוויסטן האבן נישט געקענט אראפּשלינגען דעם פארראט פון די דעמאקראטישע סענאטארן וואס זענען געגאנגען מיט די רעפּובליקאנער, האבן זיי היי-יאר ארויסגעשטעלט קאנדידאטן צו לויפן קעגן יענע דעמאקראטישע סענאטארן, און מען וועט "מאכן ארדענונג". א סאך געלט און א סאך כוחות איז אריינגעגאנגען אין די דיסטריקטן וואו מען איז געלאפן קעגן די "פאררעטער", און איינע פון די איבערראשנדע רעזולטאטן פון דאנערשטאג אווענט איז געווען, אז עס איז געלונגען פאר די "אויפשטענדלער" צו באזיגן כמעט אלע פון די פאררעטער- דעמאקראטן!

אלעקסאנדרא ביאדזשי, האט פעסט באזיגט סענאטאר דזשעף קליין פון בראנקס, וואס וועט ברענגען צו אן ענדע די 14 יעריגע קאריערע פון דעם אמאליגן מאכטפולן קליין. ביאדזשי האט באקומען ארום 18,000 שטימען, ארום 55 פּראצענט, צו ארום 15,000 שטימען, 45 פּראצענט פאר קליין, וועלכער האט פארשווענדט איבער 2 מיליאן דאלאר – פילייכט מער ווי נקסאן האט פארשווענדט אין איר גאווערנאר קאמפּיין! – אין זיין דורכפאל.

עס איז געווען זייער א העפטיגער קאמפּיין. די סטעיט סענעאטארן וועלכע האבן באקומען פּריימעריס זענען ארומגעגאנגען אקטיוו קאמפּיינען אין זייער דיסטריקט, לערנענדיג זיך פון דעם דעמאקראטישן פּארטיי פירער פון קווינס, דזשאסעף קראולי, וועלכער האט נישט גענוג ערנסט גענומען דעם קאמפּיין קעגן זיך פון די סאציאליסטישע לינקע יונגע אקטיוויסט אלעקסאנדריע אקאסיא- קארטעז, און קראולי האט פארלוירן! צוליב דעם האבן אלע פּאליטישאנס היי יאר אויסגעגעבן גרויסע געלטער און שטארק קאמפּיינט, אבער דער שוואונג איז היי יאר געווען מיט די לינקע קאנדידאטן, און קליין איז אויך געפאלן א קרבן.

זעקס סענאטארן, אריינגערעכנט פינף געוועזענע מיטגלידער פון די אויפגעלעזטע "זעלבסטשטענדיגע דעמאקראטישע קאנפערענץ" זענען באזיגט געווארן דאנערשטאג, וואס איז א שטוינענדע אנטוויקלונג אין אזא סטעיט ווי ניו יארק, וואו עס טרעפט זיך כמעט קיינמאל אז א פּאליטישאן וואס איז אין אמט זאל פארלירן!

*

די לינקע האבן ארויסגעשטעלט בלעיק מאריס צו לויפן קעגן פעלדער, אבער אדאנק די שטארקע מאביליזאציע פון די חרדי'שע מוסדות און עסקנים, האבן די חרדי'שע וויילער איינגעזען וואס פארא געפאר עס וועט זיין פאר חרדי'שע אינטערעסן אויב אזא לינקער חברה מאן ווי מאריס קומט אריין אין אמט, איז מען ארויסגעגאנגען שטימען אין די מאסן כאטש עס איז געווען אין די עשרת ימי תשובה טעג ווען מען איז פארנומען מיט אנדערע זאכן.

די ענדגילטיגע רעוזלטאטן אינעם 17'סטן סענאט דיסטריקט אין ברוקלין האט געוויזן אז פעלדער האט באקומען 197,15 שטימען, 65.9 פּראצענט, און מאריס האט באקומען 7,845 שטימען, 34.1 פּראצענט.

*

א דראמאטישער זיג פאר די לינקע עלעמענטן איז געקומען אין דעם 18'טן סענאט דיסטריקט, וואס באשטייט הויפּטזעכליך פון בושוויק און די שפּאנישע געגנטער פון וויליאמסבורג, אבער נעמט אויך אריין די פּראדזשעקטס וואו די חרדי'שע אידן וואוינען ווי אויך טייל פון "ניי-וויליאמסבורג". דארט האט די לינקע סאציאליסטישע 27 יעריגע זשוליא סאלאזאר געווינען מיט 20,603 שטימען, 58.5 פּראצענט, צו 14,614 שטימען, 41.5 פּראצענט פאר סענאטאר מארטין דילאן.

עס האט נישט געהאלפן פאר דילאן זיין לאנג-יעריגע געטרייע דינסט פאר די קאמיוניטי, די געוואלדיגע אויפטוען וואס ער האט צוגעשטעלט פאר די שפּאנישע איינוואוינער אין לויף פון די יארן וואס ער איז אין רעגירונג דינסט און אויך די טובות און פּראגראמען וואס זיי האבן באקומען פון די אנדערע דילאן פאמיליע פּאליטישאנס. עס האט אים אויך נישט געהאלפן אז מען האט געכאפּט סאלאזאר ביי איין ליגנט נאכ'ן צווייטן, וואס אפילו איר איצטיגער "פּראגראסיווער" קאמפּיינען איז אויך מעגליך געווען בלויז צוליב אירע פּאליטישע חשבונות, ווייל זי איז נישט אזוי לאנג צוריק נאך געווען אן עקסטרעמע רעפּובליקאנער!

עס האט זיך אויך געווירבלט פראגעס איבער איר אפּשטאם, און ווען זי האט זיך פארגעשטעלט אמאל אז זי איז פון אידישן אפּשטאם, פילייכט ווייל דאס האט געדארפט אויסזען גוט פאר'ן קאמפּיין, איז דערנאך געקומען אויפקלערונגען פון אנדערע, אז דאס איז נישט ריכטיג, און איר אייגענער ברודער האט געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געהערט אין שטוב רעדן אז זיי זענען פון אידישן אפּשטאם.

דער סאלאזער שטארקער זיג איז געווען נאך א לעקציע אז מען האט אריינגעטרעטן אין א נייע נאך-טראמפּ עפּאכע. עס האט איר נישט געשאדט אז מען האט זי געכאפּט ביי ליגנט נאך ליגנט, ווייל מען הויבט זיך אן צוגעוואוינען צו דעם באגריף פון "אלטערנאטיווע פאקטן". אויב עס איז שוין נישט קיין פעלער אז אפילו א פּרעזידענט זאגט ליגנט נאך ליגנט, פארוואס זאל מען ערווארטן בעסער'ס פון עפּעס א יונגע ראצערטע וואס לויפט פאר עפּעס א סטעיט אמט ערגעץ אין ברוקלין?...

אין קורצן, דער שוואונג אויף לינק, די האס צו טראמפּ, און דורכדעם צו די רעפּובליקאנער, און גייענדיג ווייטער אויך צום גאנצן עסטאבלישמענט, איז היי יאר זייער שטארק ארויסגעקומען צום אויסדרוק אין ניו יארק, וואס מען זעט עס אויך אין אנדערע פּלעצער איבער'ן לאנד, און מען האט עס ערשט עטליכע מאנאטן צוריק אין יוני געזען ווען דער לאנג-יעריגער מאכטפולער קאנגרעסמאן פון קווינס דזשאסעף קראולי האט פארלוירן צו א לינקע אקטיוויסט. עס איז דאנערשטאג ווידעראמאל שארף געקומען צום אויסדרוק אין די פּריימעריס, וואס דילאן איז געווען איינער פון די קרבנות וואס צו זיין שלימזל האט ער באקומען א פּריימערי פון אזא לינקע "פּראגרעסיווע" קאנדידאט וועמען די וויילער האבן באטראכט אלס מער געאייגנט צו קעמפן פאר זייערע אינטערעסן, און צו באקעמפן טראמפּיזם.

אגב האט דילאן גענאסן פון הכרת הטוב פון די אידישע וויילער, באקומענדיג זייערע שטימען, אבער ווען עס איז געווען אזא "לענדסלייד" אטמאספערע פאר לינקע אומערפארענע "אויפשטענדלער", האבן די שטימען פון די פּאר אידישע וואל דיסטריקטן נישט געקענט דאס מאל באאיינפלוסן דעם וואל אויסגאנג לטובת דילאן.

סאלאזאר וועט איצט פּרובירן פארטרעטן איר גאנצן דיסטריקט, און ווי עס פירט זיך געווענליך נאך אזעלכע שווערע פּריימעריס, וועט א נייער פּאליטישאן זיך רעכענען מיט קאמיוניטיס וואס ווייזן ארויס הכרת הטוב, און האפנטליך וועט סאלאזאר פארטרעטן אויך די חרדי'שע אינטערעסן.

*

אין אן אנדערן דיסטריקט אין ברוקלין, אין 20'סטן דיסטריקט וואס נעמט אויך אריין טיילן פון קרוין הייטס, איז פארגעקומען זייער א העפטיגער פארמעסט וואו עס האט געווינען זעלנאר מאריא, וועלכער האט באקומען 22,601 שטימען, 54.1 פּראצענט, קעגן סענאטאר דזשעסי העמילטאן, וועלכער איז געווען פון די "קליין גרופּע" און האט באקומען 19,138 שטימען, 45.9 פּראצענט. דאס איז געווען א קאמפּיין פון צוויי שווארצע קאנדידאטן אין א שווארצן דיסטריקט, אבער ווען די רעדע איז פון אזא העפטיגן קאמפּיין און נאענטן וואל אויסגאנג, האט געשאדט פאר העמילטאן אז מען האט געקענט קאמפּיינען קעגן אים אז ער איז א פאררעטער ווייל ער האט געשטימט מיט די רעפּובליקאנער, און האט זיי געהאלטן ביי די מאכט אין סענאט.

איינער פון די "הויפּט קנאקערס" פון די קליין גרופּע איז געווען סטעיט סענאטאר טאני אוועלא פון 11'טן דיסטריקט אין קווינס. בלויז עטליכע מאנאטן צוריק האט דער געוועזענער שטאטישער קאנטראלער דזשאן לו באשלאסן אז ער וועט לויפן קעגן אוועלא, און לו האט געווינען! ער האט באקומען 12,133 שטימען, 52.8 פּראצענט צו 10,846 שטימען, 47.2 פּראצענט פאר אוועלא. אזוי איז געפאלן נאך א קרבן פון די קליין באנדע, כאטש אוועלא איז געווען אן ערפארענער לאנג יעריגער סענאטאר.

דזשעסי ראמאס האט באזיגט כאזעי פּארעלטא אין 13'טן דיסטריקט פון קווינס. אויך דארט איז געווען אן ענגער אויסגאנג, מיט 12,181 שטימען, 54.9 פּראצענט, פאר ראמאס, צו 10,021 שטימען 45.1 פּראצענט פּאר פּארעלטא, אבער איבעראל וואו עס איז געווען אזא נאענטער אויסגאנג, האבן די דעמאקראטן צוריקגעוויזן דעם סענאטאר וואס איז געווען פון די פאררעטער באנדע.

בלויז איין סענאטאר פון די קליין גרופּע וואס האט געהאט א פּריימערי, האט געווינען. דאס איז דייען סאווינא פון 23'סטן דיסטריקט וואס פארטרעט סטעטן איילאנד און געוויסע קאנסערוואטיווע געגנטער פון ברוקלין, ממילא איז נישט קיין וואונדער אז זי האט געווינען, ווייל ביי די עלעמענטן איז דאך גאר א מעלה צו האלטן זיך מיט די רעפּובליקאנער. סאווינא האט באקומען איבער 67 פּראצענט פון די שטימען און די אנדערע צוויי דעמאקראטישע קאנדידאטן האבן זיך צעטיילט מיט די איבריגע שטימען.


ווי איז דאס געשעהן?
זעה Brooklyn, NY, USA אויף גוגל מעפס

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב