אין אַ גאָר-מאָדנע סטעיטמענט, האָט טראָמפּ'ס עקאָנאָמישער ראַטגעבער לערי קאָדלאָו געזאָגט אַז "מיר קוקן אַריין דערין", ווען אַ רעפּאָרטער האָט אים געפרעגט אויב "די פּרעזידענט גלייבט אַז עס דאַרף זיין עפּעס אַ רעגולאַציע" אויף די גוגל זוך רעזולטאַטן. דאָס קומט נאָכדעם וואָס טראָמפּ האָט אויסגעבראָכן אַ סעריע פון טוויטס, אָפּרעדענדיג זיך איבער גוגל'ס זוך רעזולטאַטן פאַר "טראָמפּ נייעס", זאָגענדיג אַז גוגל ווייזט נאָר "פעיק ניוז".

אַ צוגאַנג פון קאָנטראָלירן וואָס מענטשן קענען זעהן אויף די אינטערנעט, זעהט אויס וואו אַ צענזור, אָבער אַנדערע זאָגן אַז גוגל האָט צופיהל קאָנטראָל איבער וואָס אַמעריקאַנער לייענען.
טראמפ טוויט: די פרעזידענט רעדט זיך אפ איבער גוגל רעזולטאטן
טראמפ טוויט: די פרעזידענט רעדט זיך אפ איבער גוגל רעזולטאטן

לערי קאדלאו: "מיר קוקן אריין דערין"

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל