די אמעריקאנער סטאק מארקעט האט זיך פרייטאג פארמאכט מיט רעקארד-הויכע נומערן, און די "פעד" טשעירמאן דזשעראום פאועל האט געזאגט אז די באנק'ס סטראטעגיע צו נארמאליזירן צוביסלעך די אינטערעסט פאליסי האט געהאלפן שטארקן די עקאנאמיע און ארויפבויען די ביזנעס קארפאראציעס.

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל