די סאפט-דרינק ריז פעפסי-קא, די מוטער קאמפאני פון די באקאנטע פעפסי קאלא טרינק, האט היינט געמאלדן אז זי קויפט אפ די טרינקען קאמפאני סאָדאַסטריעם, פאר די אסטראנאמישע סכום פון 3.2 ביליאן דאלער

די אפמאך קומט נאכדעם וואס די געטראנקען און עסן קאמפאני פעפסיקא זוכט כסדר וועגן וויאזוי צו אויסשפרייטן אירע געשעפטן ארויס פון איר טראדיציאנאלע זיסע געטראנקען.

די מדינת ישראל-באזירטע סאָדאַסטריעם האט פארדינט פון די אויפשטייגענדע פארלאנג פאר סעלצער. סאָדאַסטריעם פארקויפט א קאונטערטאפ מאשין וואס מענטשן קענען אליינס מאכן סעלצער אינדערהיים.

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל