אילינאָי - אַן אויפרייס היינט ביי די קאַלומעט וואַסער ריקלאַמעשאָן פּלענט אין שיקאַגאָ, האָט פאַראורזאַכט אַז טייל פון די דאַך זאָל איינפאַלן, פַארוואָונדענדיג צען מענטשן. די דאַך פון די רעסייקלונג פּלענט איז צוזאַמגעפאַלן עלף אַזייגער היינט צופרי.

בילד: ערשטער רעספּאָנדערס זוכן אין די ברוכווארג
ערשטער רעספּאָנדערס זוכן אין די ברוכווארג

👈 זעה נאָך בילדער און ווידיאָ בילד: א טייל פון די דאך איז איינגעפאלן
א טייל פון די דאך איז איינגעפאלן

בילד: א טייל פון די דאך איז איינגעפאלן
א טייל פון די דאך איז איינגעפאלן

בילד: פּרעסע מעלדונג
פּרעסע מעלדונג


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל