וואשינגטאן – דער פעדעראלער "געזונטהייט און יומען סערוויסעס" סעקרעטאר, אלעקס אזאר, האט נעכטן געמאלדן אז די רעגירונג אויטאריטעטן יאגן זיך אונטער מיט די פראצעדורן פון פאראייניגן די אפגעטיילטע אימיגראנטן פאמיליעס, וואו קינדער זענען אוועקגענומען געווארן פון זייערע עלטערן. די פרישע יאגעניש איז וויבאלד די אגענטור מוז זיך צושטעלן צו א דעדליין, וואס א פעדעראלער ריכטער האט געשטעלט פאר די פאראייניגונגען, און ווי דער ריכטער האט געזאגט, מוזן קינדער יונגער ווי 5 יאר אלטשוין זיין צוריק אויף יולי 10 אינאיינעם מיט זייערע עלטערן. אזאר זאגט אז מען האפט דאס צו עררייכן אויפ'ן דעדליין.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל