אידישע וועטער באריכט

רעגן שויערס און שטורמס וועלן זיך ענדיגען איבערנאכט, און א קאלטע פראנט וועט אריינברענגען טרוקענע און אביסעל קיהלערע לופט פאר עטליכע טעג. פון זונטאג אן ווערט מער ווארעם און פייכט מיט פרישע מעגליכקייטן פאר שויערס און טאנדערשטורמס טעגליך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️🌛68
מיטוואך-🌤87
נאכט-🌛65
דאנערשטאג-🌤85
פרייטאג -🌤85
שבת-🌤82
זונטאג-⛈82
מאנטאג-🌦?85
דינסטאג -🌦?88

לעיקוואוד
היינט נאכט-⛈/🌛68
מיטוואך-🌤85
נאכט-🌛62
דאנערשטאג-🌤83
פרייטאג -🌤83
שבת-🌤82
זונטאג-⛈84
מאנטאג-🌦85
דינסטאג -🌦?88

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-☁️🌛62
מיטוואך-🌤82
נאכט-🌛56
דאנערשטאג-🌤82
פרייטאג -🌤84
שבת-🌤82
זונטאג-⛈80
מאנטאג-🌦85
דינסטאג -🌦85

קעטצקילס
היינט נאכט-☁️🌛57
מיטוואך-🌤77
נאכט-🌛48
דאנערשטאג-🌤80
פרייטאג -🌤82
שבת-🌤80
זונטאג-⛈70
מאנטאג-🌦80
דינסטאג -🌦?82
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל