אידישע וועטער באריכט


די היץ וועט ווייטער אנגיין ביז ענדע וואך, די ווינט וועט אבער אנהויבען צו בלאזן פון די וואסער, דעריבער וועט עס זיין מער פייכט אבער מיט א עטליכע דעגרי קיהלער אין שטאט ווי אפסטעיט. ענדע וואך קומט ענדליך אן א קאלטע פראנט, און ברענגט מער נארמאלע ווארעמע וועטער.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛78😡85
מאנטאג-🌤95😡102
נאכט-🌛78😡85
דינסטאג -🌤92😡100
מיטוואך-🌤92😡98
דאנערשטאג-🌤92😡96
פרייטאג -🌦?90😡98
שבת-🌤85
זונטאג-🌤85

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛72😡78
מאנטאג-🌤95😡102
נאכט-🌛72😡78
דינסטאג -🌤90😡98
מיטוואך-🌤90😡98
דאנערשטאג-🌤90😡98
פרייטאג -🌦?90😡98
שבת-🌦82
זונטאג-🌤85

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛69
מאנטאג-🌤95😡105
נאכט-🌛70
דינסטאג -🌤95😡102
מיטוואך-🌦?94😡100
דאנערשטאג-🌤92😡98
פרייטאג -🌦?88😡95
שבת-🌤82
זונטאג-🌤82

קעטצקילס
היינט נאכט-🌛66
מאנטאג-🌤95😡100
נאכט-🌛68
דינסטאג -🌦?94😡100
מיטוואך-🌤90😡95
דאנערשטאג-🌤87
פרייטאג -🌦85
שבת-🌤80
זונטאג-🌤82
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל