מאנהעטן – דער ניו יארק סיטי קאונסיל האט אוועקגעשטעלט איין מיליאן דאלאר אינעם קומענדיגן בודזשעט, וואס וועט גיין צו דעקן כשר'ע מאלצייטן פאר פובליק און פריוואטע סקולס. די פאזיטיווע אנטוויקלונג איז געמאלדן געווארן דורך דעם קאונסילמאן ר' חיים דייטש הי"ו, וועלכער ווערט קרעדיטירט מיט'ן קאמפיינען אז די געלטער זאלן אריינגעשטעלט ווערן אינעם בודזשעט, און קאונסילמאן דייטש זאגט אז דאס וועט אויך צושטעלן פאר, להבדיל, מוסולמענער קינדער אין ניו יארק סיטי פובליק סקולס און פריוואטע סקולס, האלאל פלייש, צו פארזיכערן אז זיי קענען אנהאלטן זייערע רעליגיעזע פארלאנגען און פרינציפן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל