וואשינגטאן – דער אמעריקאנער סענאט גרייט זיך אין די גאר נאענטע טעג צו שטימען אויף א ביל, וועלכער וועט בלאקירן א דיעל וואס די טראמפ אדמיניסטראציע האט געשלאסן מיט דער כינעזער "זי-טי-אי" פירמע. דער דיעל ראטעוועט די כינעזער פירמע פון אונטערגאנג, דורכ'ן ווידער-ערלויבן אמעריקאנער מאנופעקטשורער צו האנדלען מיט דער פירמע, אבער דער סענאט איז נישט צופרידן, וויבאלד די פירמע'ס פראדוקטן ווערן באשולדיגט צו זיין מאשינען פאר כינעזער רעגירונג שפיאנאזש. דער סענאט וויל דעריבער דורכפירן א ביל צו בלאקירן דעם דיעל – א ביל וואס טראמפ פארשפרעכט צו באקעמפן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל