ניו יארק – א פרישער באריכט ווייזט אז די "וואשינגטאן הייטס" געגנט אין מאנהעטן, איז לעצטנס געווארן "די נייע וויליאמסבורג", ווען פילע יוגנטליכע, אזוי-גערופענע "מילעניעלס", האבן זיך אנגעהויבן באזעצן אין וואשינגטאן הייטס. אין די לעצטע יארן איז וויליאמסבורג פארוואנדלט געווארן אלס צוציענדיגער ארט פאר יונגע ניו יארקער זיך צו באזעצן, וואס דאס האט אנגעברענגט אן אנשיקעניש און האט פארשווערט דעם רוחניות'דיגן צושטאנד פון די אידישע איינוואוינער – איז דעריבער א פריידיגע בשורה די אנטוויקלונג, אז אינעם לעצטן יאר איז וויליאמסבורג מער נישט די ניו יארק סיטי געגנט מיט די מערסטע יוגענטליכע, נאר דער טיטל איז איבערגענומען געווארן דורך וואשינגטאן הייטס.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל