ניו יארק – א סקול דיסטריקט נעבן ניו יארק סיטי זאגט, אז זיי באטראכט א פארשלאג וואס צוויי קליינע פינפטע-קלאס סטודענטן האבן אריינגעגעבן, מיט'ן ציהל פטור צו ווערן פון היימארבעט... די צוויי סטודענטן אין די סטאוני פוינט סקול דיסטריק האבן אריינגעגעבן א פעטיציע, וועלכע איז אונטערגעשריבן געווארן דורך הונדערטער סטודענטן, אז דאס דארפן טאן היימארבעט, ברענגט זיי איבריגע "סטרעס" און שטערט זיי פון שטייגן... די סקול דיסטריקט באאמטע זאגן אז זיי קלערן איבערצוארבעטן דעם גאנצן סיסטעם, אז מ'זאל מער בכלל נישט דארפן אהיימשיקן היימארבעט מיט די קינדער, און נאר עלטערן וואס האלטן אז ס'איז גוט פאר זייערע קינדער, וועלן דאס קענען בעטן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל