מאנהעטן – דער ניו יארק סיטי מעיאר ביל דעבלאזיא זאגט אז ער וויל אז ניו יארקער זאלן זיך שפירן רואיג מיט רויכערן דראגס אין פובליק, אן קיין זארג אז זיי וועלן איינגעשפארט ווערן דערפאר אין טורמע. דער מעיאר האט געזאגט אז ער וויל אז די פאליציי זאל אויפהערן ארעסטירן דראג רויכערער נאר זיי זאלן אנשטאט טיילן טיקעטס פאר דער פארלעצונג. ער האט צוגעגעבן, אז מיט דער ערווארטונג אז מאריכואנא וועט ווערן לעגאל אין ניו יארק סטעיט אין דער נאענטער צוקונפט איז קריטיש וויכטיג אז די שטאט זאל פלאנירן דערפאר און זיין צוגעגרייט דערצו. אויך האט דעבלאזיא געגעבן פאר דער שטאטישער פאליציי אגענטור 30 טעג צייט אויפצוקומען מיט א פלאן אפצושטעלן אומנויטיגע ארעסטן פאר דראג באזיץ און באנוץ.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל