אלבאני – די דעמאקראטישע פארטיי פירער אין ניו יארק, האבן אונטערגענומען א קאמפיין ארויסצואווארפן ר' שמחה פעלדער פונעם סטעיט סענאט, וויבאלד ער שטעלט זיך נישט צו צו די דעמאקראטישע סטעיט סענאטארן אין אלבאני. דער פלאן איז אז ביים דעמאקראטישן ניו יארק קאנווענשאן, וואס גייט היינט אן, וועלן א מערהייט דעמאקראטישע דעלעגאטן שטימען צו באשטעטיגן, אז א פרישער קאנדידאט זאל לויפן אין א דעמאקראטישע פריימערי קעגן פעלדער. לויט קוועלער, וועלן די דעמאקראטן ביים קאנווענשאן באשטעטיגן א רעזאלוציע, צו שטיצן מאריס בלעיק, אן אומבאקאנטער אקטיוויסט, וועלכער האט זיך ארויסגעשטעלט צו לויפן קעגן פעלדער.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל