אידישע וועטער באריכט


שיינע און ווארעמע וועטער בלייבט מיט אונז ביז נאך שבת. זונטאג און מאנטאג קומט א קאלטע פראנט מיט שויערס און טאנדערשטורמס מעגליך. דינסטאג ביז דאנערשטאג ווערט זוניג און מילד.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛64
דאנערשטאג-🌤78
נאכט-🌛62
פרייטאג -☀️84
שבת-🌤88
זונטאג-🌦76
מאנטאג-⛈74
דינסטאג -🌤75
מיטוואך-🌤75

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛57
דאנערשטאג-🌤80
נאכט-🌛58
פרייטאג -☀️84
שבת-🌤88
זונטאג-🌦77
מאנטאג-⛈76
דינסטאג -🌤75
מיטוואך-🌤75

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛53
דאנערשטאג-🌤78
נאכט-🌛54
פרייטאג -☀️84
שבת-🌤86
זונטאג-⛈74
מאנטאג-⛈72
דינסטאג -🌤75
מיטוואך-🌤75
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל