פאריז – דער פראנצויזישער פרעזידענט עמאניועל מאקרון, איז ערווארטעט זיך צו טרעפן מיט פארשטייער פון אידישע ארגאניזאציעס, וואו עס וועט אדרעסירט ווערן דער פראבלעם פון שטייגנדיגן אנטיסעמיטיזם אין לאנד. מאקרון וועט זיין דער עהרן–גאסט ביי א ספעציעלער פארזאמלונג פון דער אידישע "קריף" ארגאניזאציע, וואס די פירער פון די ארגאניזאציע פלאנירן צו פרעגן פונעם פרעזידענט איבער זיינע צוקונפטיגע פלענער וויאזוי צו באקעמפן דעם אויפשטייג פון אנטיסעמיטיזם. די אידישע אקטיוויסטן האבן קלארגעשטעלט אז מאקרון איז זייער ווארעם און פארשטענדליך צו אידן, נאר זיי ווילן הערן מער דעטאלן איבער זיין קאמף קעגן אנטיסעמיטיזם.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל