דער היי-טעק אין מדינת ישראל איז בארימט אלס איינע פון די שטארקסטע איבער דער וועלט, און אין דער לעצטער תקופה האבן כינעזישע אינוועסטירערס אנגעהויבן אריינגיסן ריזיגע געלטער אין דעם דאזיגן סעקטאר, און וועלן לויט געוויסע שאצונגען בקרוב איבערשטייגן די פאראייניגטע שטאטן.

ביז נישט לאנג צוריק, איז דער פינאנציעלער ריקנביין פאר דעם מדינת-ישראל הייטעק סעקטאר געווען אייראפע און די פאראייניגטע שטאטן, אבער אין אנבליק פון דער קריטישער באהאנדלונג מצד מערערע אייראפעאישע לענדער, האט מדינת ישראל זיך ביסלעכווייז אנגעהויבן אריבערריקן צו די אזיאטישע לענדער, וועלכע "זענען ווייניגער פארנומען מיט פאליטישע חשבונות און מער פאקוסירט אויף תכלית."

בילד: אויפשטייג אין כינעזישע אינוועסטמענטס אין מדינת ישראל היי-טעק מארקעט

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל