אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
דינסטאג-🌤52
נאכט-🌛45
מיטוואך -🌤58
נאכט-🌛35
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-🌧/🌤52
שבת-🌤50
זונטאג-🌤50
מאנטאג-🌤50

לעיקוואד
דינסטאג-🌤54
נאכט-🌛45
מיטוואך -🌤59
נאכט-🌛35
דאנערשטאג-🌤53
פרייטאג-🌧/🌤52
שבת-🌤52
זונטאג-🌤52
מאנטאג-🌤52

מאנסי און קרית יואל
דינסטאג-🌤49
נאכט-🌛38
מיטוואך -🌤55
נאכט-🌛26
דאנערשטאג-🌤45
פרייטאג-🌧/🌤48
שבת-🌤48
זונטאג-🌤46
מאנטאג-🌤48

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
דינסטאג-🌤42
נאכט-🌧?38
מיטוואך -🌤43
נאכט-🌛24
דאנערשטאג-🌤37
פרייטאג-🌧?46
שבת-🌤36
זונטאג-🌤37
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל