אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
דינסטאג-🌤48
נאכט-🌛38
מיטוואך -🌤50
נאכט-🌧?44
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌤52
שבת-☔️58
זונטאג-🌤💨45
מאנטאג-🌤💨40

לעיקוואד
דינסטאג-🌤48
נאכט-🌛35
מיטוואך -🌤52
נאכט-🌧?45
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌤52
שבת-☔️58
זונטאג-🌤💨45
מאנטאג-🌤💨40

מאנסי און קרית יואל
דינסטאג-🌤43
נאכט-🌛28
מיטוואך -🌤48
נאכט-🌧?36
דאנערשטאג-🌤50
פרייטאג-🌤45
שבת-☔️48
זונטאג-🌤💨40
מאנטאג-🌤💨35

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
דינסטאג-🌤37
נאכט-🌛30
מיטוואך -🌤41
נאכט-🌧?38
דאנערשטאג-🌧46
פרייטאג-🌤27
שבת-❄️?☔️37
זונטאג-🌧💨38
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל