סיאטעל – מאטאריסטן זענען געפארן מיט 1.4 פראצענט מער מיילן אויף די אמעריקאנער שאסייען און הייוועיס פארגאנגענעם אוגוסט, קעגן אוגוסט 16', וואס מיינט אז געוויס וועט מען אין 17' אפצייכענען א רעקארד לויט וויפיל מיילן אמעריקאנער האבן געדרייווט אויף די שאסייען. די ציפערן צייגן אז מאטאריסטן האבן געדרייווט 293.3 ביליאן אויטא-מיילן אין אוגוסט, א 1.4 פראצענט העכערונג קעגן 16', און די רעקארד ציפערן איז א גוטע נייעס פאר אמעריקאנער רעפיינעריס וועלכע פארקויפן גאזאלין, וועלכע האבן אויסגעדרוקט זארג אנהויב 17' איבער דעם פארשוואכערטן גאזאלין פארלאנג, און טאקע פארגאנגענעם אוגוסט האט דער פארלאנג פאר גאזאלין דערגרייכט א רעקארד הויך פון 9.77 מיליאן פעסער פער טאג. דער גאזאלין פארנוץ אין אמעריקע, וואס מאכט אויס פאר 10 פראצענט פונעם גלאבאלן גאזאלין פארלאנג, שטייגט שוין יערליך זינט 12'.

בילד: מ'פארברענגט מער מייל אויף די שאסייען

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל