אין המשך פון אונזער טיפ פון פארגאנגענע וואך, אז א ביזנעס דארף זוכן צו אדווערטייזן זייער פראדוקט\סערוויס פאר די מענטשן וועלכע האבן שוין דעם פראבלעם און זוכן א לעזונג דערצו, וועל איך געבן א דוגמא פון א מעשה שהיה.

עס איז געווען א קייראפרעקטער וואס האט געזוכט נייע קליענטן, איז ער אריבער צו א לאקאלע "מאטראץ" געשעפט און געבעטן אז זיי זאלן אים געבן די ליסטע פון אלע מענטשן וואס קויפן נייע מאטראצן. ווייל זייער אסאך מאל איז די סיבה פארוואס א מענטש קויפט א נייעם מאטראץ, צוליב דעם וואס די רוקן טוט אים וויי. איז ער דאך א פאסיגער קאנדידאט פאר'ן קייראפרעקטער.

זיי האבן געמאכט דעם דיעל און יעדע וואך האט דער קייראפרעקטער באקומען פון די מאטראץ געשעפט די ליסטע פון אלע מענטשן וועלכע האבן די וואך איינגעקויפט א נייעם מאטראץ, און פאר זיי האט ער געשיקט אדווערטייזינג מאטריאל, אין די פאסט\טעלעפאן. עס האט אים טאקע געברענגט פרישע קליענטן. יעדע וואך האט ער באקומען בערך 25% פון די מענטשן וועלכע האבן א וואך פריער געקויפט א נייעם מאטראץ.

איין וואך האט ער צו זיין איבערראשונג באקומען כמעט 70% פון די קאסטומערס. ער רופט אן די מאטראץ געשעפט און פרעגט וואס גייט דא פאר? וויאזוי קען זיין אז די וואך האב איך באקומען אזויפיל פראצענט מער?! האט זיך ארויסגעשטעלט אז די געשעפט האט אים בטעות געשיקט די ליסטע פון אלע מענטשן וואס זענען אריינגעקומען אינעם מאטראץ-געשעפט, אבער צום סוף האבן זיי 'נישט' געקויפט א נייעם מאטראץ.

די סיבה איז אזוי: ווען א מענטש האט רוקן-ווייטאג און ער באשליסט צו קויפן א נייעם מאטראץ, אפילו די רוקן-ווייטאג איז נאכנישט אוועקגעגאנגען, שפירט ער אז ער האט שוין געטון עפעס צו דעם, און ער ווארט אז די ווייטאגן זאלן אוועקגיין. דוקא די מענטשן וועלכע האבן – צוליב סיי-וועלכע סיבה – צום סוף נישט געקויפט א נייעם מאטראץ, און האבן נאך גארנישט געטון צו לינדערן זייערע שמערצן, זענען פאראן פיל מער שאנסן אז זיי וועלן זוכן זיך צו היילן ביי א קייראפרעקטער.

בילד: ווער דארף א קייראפרעקטער?

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל