ניו יארק סיטי וועטער

זארג אז "שטעכעריי אינטיפאדא" האט זיך באנייט נאך ברוטאלן מארד פון אידישע משפּחה ביי סעודת שב"ק פרייטאג צו נאכט

בילד: זארג אז "שטעכעריי אינטיפאדא" האט זיך באנייט' נאך ברוטאלן מארד פון אידישע משפּחה ביי סעודת שב"ק פרייטאג צו נאכט

זארג איז זונטאג אויסגעדריקט געווארן צו די פּאלעסטינער האבן באנייט זייער "שטעכעריי אינטיפאדא" נאך דעם טראגישן מאסן מארד פרייטאג צו נאכטס אין דעם חלמיש מערב ברעג זידלונג, ווען א פּאלעסטינער רוצח האט זיך אריינגעבראכן אין הויז פון א משפּחה וואס איז געזעסן ביי די סעודת ש"ק. ער איז באפאלן די משפחה מיט א מעסער, שאפענדיג א פּאניק ביי די משפּחה. צו מזל איז געלונגען פאר די מאמע ארויפצולויפן מיט אירע קינדער צום צווייטן שטאק וואו זיי האבן זיך איינגעשפּארט, אבער דער רוצח האט דערשטאכן צום טויט דעם 70 יעריגן זיידע יוסף שאלאמאן, און 2 פון זיינע קינדער, חי', 46 יאר, און אלעד, 36 יאר. די 68 יעריגע באבע טובה, האט יא איבערגעלעבט די וואונדן, און איז אפּגעפירט געווארן אין שערי צדק שפּיטאל אין ירושלים אין א קריטישן צושטאנד.

דאס איז געווען ביז דערווייל דער ערגסטער אינצידענט פון די אויפגעהיצטע אראבער אין רעאקציע צו די נייע מדינת ישראל קאנטראל מאסנאמען ביים הר הבית.

עס האט נישט געדויערט מער ווי א פערטל שעה פון ווען דער 19 יעריגער טעראריסט, אמאר על-אבאד, איז אריבערגעקראכן די צוים פון דעם זידלונג ביז ער איז געשאסן געווארן אין די שאלאמאן היים דורך א סאלדאט וואס איז נישט געווען דאן אין דינסט. לויט די ערשטע באריכטן איז דער טעראריסט גע'הרג'עט געווארן, שפּעטער האט מען באריכטעט אז ער איז בלויז קריטיש פארוואונדעט געווארן, און מ'האלט אים אונטער א שטרענגע וואך אין שפּיטאל. מ'האט אפילו פארעפענטליכט א בילד ווי ער ליגט מיט געקייטעלטע הענט אונטער'ן רוקן, אין א קאלוזשע בלוט.

זונטאג האט מען געהערט פארלאנגען פון די איזראעלי רעכטע עקסטרעמיסטן, אריינגערעכענט די מיניסטארן נפתלי בענעט, אביגדור ליבערמאן, ישראל כץ און איילת שקד, אז מ'זאל געבן טויט שטראף פאר דעם טעראריסט, און לויט בענעט, פאדערט זיך נישט אפילו א ניי געזעץ צו בארעכטיגן די הינריכטונג פון דעם מערדער, ווייל די מיליטערישע געריכטן מעגן דאס טאן.

מדינת ישראל האט אפּגעשאפן טויט שטראף אין 54 ,'אבער עס איז געבליבן אין קראפט פאר מלחמה פארברעכענס, פארראט, פעלקער מארד און פארברעכענס קעגן די מענטשהייט.

פאקטיש האט דער טעראריסט נישט ערווארט איבערצולעבן זיין אטאקע. ווינציגער ווי 2 שעה פאר'ן ארויסלאזן זיך אויף זיין מערדערישע מיסיע האט ערגעשריבן א "צוואה" אויף זיין "פעיסבוק" זייטל אויפ'ן אינטערנעט. ער האט געשריבן (אין די אראבישע שפּראך), אז ער שרייבט איצט זיין צוואה, וואס דאס זענען זיינע לעצטע ווערטער:
איך בין יונג, נאכנישט אפילו 20 יאר אלט. איך האב געהאט א סאך חלומות און א סאך שטרעבונגען, אבער וואס איז דאס לעבן אין א מצב וואו אונזערע פרויען און אונזערע יונגע ווערן ערמארדעט אן קיין שום בארעכטיגונ? זיי פארשוועכן דעם על-אקצא מעטשעט און מיר שלאפן, עס איז א שאנדע אז מיר זיצן דערביי און טוען גארנישט. 
איר, די וואס האבן א גאן און זענען שוין אפּגענוצט, איר וואס ברענגען ארויס א גאן בלויז ביי חתונות און פייערונגען, (די אראבער פירן זיך צו שיסן אין די לופטן ביי זייערע פייערונגען) שעמט איר אייך נישט? פארוואס דערקלערט איר נישט א מלחמה פאר'ן באשעפער? דא שליסן זיי דעם אל-אקצא מעטשעט און איר זענט שטיל? 
אלעס וואס איך פארמאג איז אן אויסגעשארפט מעסער, און עס ענטפערט דעם אויפרוף פון אל-אקצא. שעמט אייך, איר (איזראעליס) וואס פּרעדיגט האס. דער באשעפערוועט נקמה נעמען אויף אייך. מיר אלע זענען די זין פון פּאלעסטינע און די זין פון אל-אקצא. איר, זין פון מאנקיס און חזירים. אויב איר עפענט נישט די צוימען פון אל-אקצא, בין איך זיכער אז מענער וועלן מיך נאכפאלגן און וועלן אייך שלאגן מיט אן אייזערנע פויסט. איך ווארן אייך!

דער אנפאל אין חלמיש איז געווען א  שוידערליכע אטאקע, און מ'האט שוין פרייטאג צו נאכטס פארעפענטליכט בילדער פון די דירה פול מיט בלוט, וואס האט אויפגעשוידערט אלעמען וואס האבן דאס געזען, איבערהויפּט אין אמעריקע, וואו די נייעס איז אנגעקומען פרייטאג שפּעט נאכמיטאג, און האט ממש געשטערט די הכנות צום ש"ק ווען מ'האט געזען וואס עס האט זיך אפּגעשפּילט אין חלמיש.

נאך שב"ק איז געקומען בילדער פון די "זק"א" עסקנים ביי דער ארבעט, וואס האט געוויזן דעם חורבן אין די דירה וואס דער רוצח האט פאראורזאכט. עס איז הארצרייסענד ווען מ'זעט א בילד פונעם טיש מיט די מאכלים פון די סעודה און פון א שלום-זכור, און די בלוטיגע איבערבלייבענישן פון די רציחה.

עס איז זיך שווער פארצושטעלן די הארצרייסענדע לוויות זונטאג נאכמיטאג אין מודיעין, וואו טויזנטער האבן זיך באטייליגט.

מ'האט ארויסגעברענגט ביי די הספּדים די גרויסע טראגעדיע אז עס זענען איצט געבליבן 5 יתומים, און מ'דארף אויך מתפּלל זיין פאר די מאמע-באבע, וואס מ'האט איר ערשט זונטאג איינגעמאלדן אין פּיטאל איבער די טראגעדיע אז זי האט נעבעך פארלוירן איר מאן און אירע 2 קינדער.

א שכן וואס האט געוואוינט קעגנאיבער פון די שאלאמאנס האט דערציילט, אז דער רוצח איז ווארשיינליך דורכגעגאנגען צוערשט זייער הויז, און ווען עס האט אים אויסגעזען אז קיינער איז נישט אין יענעם הויז, ווייל עס איז געווען שטיל, איז ער געגאנגען ווייטער צו דעם שאלאמאן הויז וואו עס איז געווען לעכטיג און לעבעדיג, וואו די משפּחה איז זיך צוזאמגעקומען צו די שמחה פון א שלום זכר.

דאס איז בלויז איין פרישע רינגעלע אין די קייט פון געוואלדטאטן וואס האט זיך אנגעהויבן א וואך פריער פרייטאג, ווען א טעראריסט האט גע'הרג'עט 2 דרוזישע פּאליציאנטן ביים הר הבית ביים על-אקצא מעטשע, און מדינת ישראל האט רעאגירט מיט שליסן דעם הר הבית בלויז צום 3'טן מאל זינט מדינת ישראל האט איינגענומען דעם הר הבית אין די 67 'מלחמה. ווען מדינת ישראל האט אויפגעשטעלט די מעטאל אויפכאפּער מאשינען ביים אריינגיין צום הר הבית, האט דאס ארויסגערופן גרויס צארן נישט בלויז ביי די פּאלעסטינער, נאר אויך אין די גאנצע אראבישע און מוסולמענער וועלט, וואס האט דאס באטראכט ווי א פארזוך פון מדינת ישראל צו ווייזן אז זי איז באלעבאס אויפ'ן גאנצן הר הבית.

ביים אייננעמען דעם הר הבית, האט מדינת ישראל אנערקענט אז אויב זי וועט באלעבאטעווען אויך אויף די מוסולמענער טיפלות, איבערהויפּט דעם על-אקצא מעטשעט, וועט עס פאראורזאכן אן אינטערנאציאנאלע מוסולמענער "הייליגע מלחמה" קעגן מדינת ישראל, וואס אפילו אויב דאס וועט נישט זיין קיין מלחמה אויפ'ן שלאכטפעלד וואו די אראבישע ארמייען האבן נארוואס געליטן א דורכפאל, וועט דאס אבערזיין אן אינטערנאציאנאלער דיפּלאמאטישער אנגריף מיט באיקאטן און אנדערע סאנקציעס וואס מדינת ישראל קען נישט געווינען קעגן די מוסולמענער וועלט. צוליב דעם האט מען געלאזט די מוסולמענער "וואקף" פּאליציי ווייטער אנהאלטן קאנטראל אויפ'ן מוסולמענער טייל פון הר הבית, וואס דער וואקף איז אונטער די ירדן מלוכה. אזוי האלט עס שוין אן 50 יארזינט דאן, ווען יעדער מינדעסטער פארזוך פון מדינת ישראל צו זאגן דעות אדער שטערן צוטריט פאר די מוסולמענער צום הר הבית, פאראורזאכט באלד א שטורעם אין די גאנצע מוסולמענער וועלט, אז מדינת ישראל וויל "צונעמען פון זיי" דעם הר הבית.

דאס זעלבע איז אויך געשען איצט, ווען מדינת ישראל האט איינגעשטעלט געוויסע צוימונגען פאר דעם מוסולמענער צוטריט צו זייערע מעטשעטן אויפ'ן הר הבית, וואס דאס האט פאראורזאכט מאסיווע דעמאנסטראציעס מיט געוואלדטאטן אין ירושלים, און אויך אין די אראבישע וועלט.

א שטארקער דרוק פון אויסלאנד איז געוואנדן געווארן אויף מדינת ישראל, אז זי זאל זיך נישט איינרייסן מיט די מוסולמענער וועלט איבער ווייזן בעלות אויפ'ן הר הבית מיט די מעטאל-אויפכאפּער מאשינען וואס מדינת ישראל האט אויפגעשטעלט און איז אונטער איר קאנטראל. אפילו פון וואשינגטאן האט מען אויך געבעטן, שטילערהייט, אז מדינת ישראל זאל באטראכטן אנדערע זיכערהייט מיטלען, און נישט ברענגען צו קיין אומנויטיגע דירעקטע קאנפראנטאציעס.

די אראבישע געוואלדטאטן זינט פאריגע וואך זענען אויף א גאר ערנסטן פארנעם. נאך די ראיאטן פון פאריגן דאנערשטאג, איז מזרח ירושלים פארפלייצט געווארן מיט טויזנטער איזראעלי סאלדאטן, אבער די ראיאטן האבן פארגעזעצט פרייטאג נאכמיטאג, אין דעם טראדיציאנאלן מוסולמענער געבעט-טאג.

ביים אריינגאנג צו אלט-שטאט ירושלים האט מען געהאט ערנסטע צוזאמשטויסן ווען 6 איזראעלי פּאליסלייט און אן אומבאקאנטע צאל פּאלעסטינער זענען פארוואונדעט געווארן פון די געשלעגן. פון פּאלעסטינער אינסטאנצן האט מען געהערט, אז 3 פּאלעסטינער יוגענטליכע זענען געשטארבן אלס רעזולטאט פון די צוזאמשטויסן.

דאנערשטאג נאכט זענען געווען 42 פארוואונדעטע פון די ראיאטן.

די פּאליציי האט דערקלערט אז מ'וועט נישט ארויפלאזן מוסולמענער וואס זענען יונגער פון 50 יאר צו דעם מעטשעט אויפ'ן הר הבית, אבער פרויען וועט מען יא ארויפלאזן פון יעדן עלטער.

פרייטאג איז דער מוסולמענער געבעט-טאג, אבער ביינאכט האבן זיך הונדערטער מוסולמענער פארזאמעלט נעבן א טויער וואס איז אינדרויסן פון הר הבית, און זיי האבן נאכגעזאגט זייערע מוסולמענער אויסדרוקן וואס א גלח האט געפּרעדיגט פאר זיי שטייענדיג אויף א דאך, אלעס איז געווען באגלייט מיט דעם טראדיציאנאלן מוסולמענער "א-לא אכבאר!" (דער באשעפער איז גרויס) לאזונג וואס די טעראריסטן נוצן ביי זייערע אטאקעס.

זיי האבן אויך געשריגן "געדענקט קייבאר, איר אידן, די ארמיי פון מוכאמעד קומט צוריק". דאס איז געווען א פאררוף צו א מאסן מארד וואס די מוסולמענער האבן דורכגעפירט אויף די אידן, הי"ד, איבער 1,300 יאר צוריק.

ווען די איזראעלי ראיאט פּאליציי האט מארשירט נעבן די דעמאנסטראנטן, האבן זיך די מוסולמענער געשטופּט אויף פאראויס צו פארשטעלן דעם וועג פאר די פּאליציי, אבער דער גלח האט זיי געבעטן צו ווייזן איינגעהאלטענקייט, דאס מאל זאל נישט זיין קיין געוואלדטאטן.

זינט די אטאקע אויפ'ן הר הבית פון פרייטאג פ' פּנחס, איז יעדע נאכט פארגעקומען ראיאטן, אין רעאקציע צו די מדינת ישראל שריט ביים הר הבית. די פּאלעסטינער פירערשאפט אויפ'ן מערב ברעג האט פארלאנגט א "טאג פון אויפרעגונג" און כאמאס אין עזה האט מער אפען פארלאנגט אטאקעס אויף איזראעליס.

אן אראבישער כנסת דעפּוטאט האט זונטאג געזאגט, אז דער 3'טער אינטיפאדא האט זיך שוין אנגעהויבן. כאטש דער אראבישער כנסת דעפּוטאט טאלעב אבו אראר האט געווארנט מיט'ן 3'טן אינטיפאדא, האבן די לאקאלע מוסולמענער פירער אין ירושלים געבעטן אז מ'זאל זיך מער איינהאלטן, און מזרח ירושלים איז געווען גאנץ שטיל ש"ק נאך די חלמיש אטאקע.

די אראבישע ליגע האט זונטאג געווארענט אז מדינת ישראל "שפּילט זיך מיט פייער" אין ירושלים. די אראבער האבן דערקלערט אז ירושלים איז א "רויטער שטריך", אין א שטיצע רעאקציע צו די מאסיווע פּראטעסטן קעגן די מאשינען וואס מדינת ישראל האט אויפגעשטעלט ביים הר הבית. אכמעד אבו גייט, דער גענעראל סעקרעטאר פון די אראבישע ליגע וואס האט 22 מיטגלידער, האט געזאגט אז "ירושלים איז א רויטער שטריך, אראבער און מוסולמענער וועלן נישט לאזן דאס שעדיגן. איזראעל שפּילט זיך מיט פייער ווען זי פּרובירט טוישן דעם סטאטוס-קווא אין די הייליגע שטאט, איבערהויפּט ביים על-אקצא מעטשעט".

גייט האט פריער אין זיין קאריערע געדינט אלס אויסערן מיניסטער פון עגיפּטן און ער האט דאן באזוכט אויפ'ן הר הבית. איצט האט ער געווארענט אז די איזראעלי אינסטאנצן שטעלן דעם גאנצן ראיאן אין זייער א געפארפולן מצב, ווייל אירע פּאליסיס זענען נישט געצילט בלויז אויף די פּאלעסטינער, און זיי שעדיגן די געפילן פון יעדן אראבער און מוסולמענער אין די גאנצע וועלט.

ער האט אויך באשולדיגט אז מדינת ישראל וויל איבערנעמען די אלט-שטאט, כאטש קיין שום לאנד אנערקענט נישט איר הערשאפט אויף דעם, און דאס ווערט באטראכט ווי איינע פון די וויכטיגסטע ענדגילטיגן-סטאטוס טעמע וואס דארף פארהאנדעלט ווערן צווישן מדינת ישראל און די פּאלעסטינער. ער האט געבעטן די אינטערנאציאנאלע געמיינדע, איבערהויפּט אמעריקע, צו נעמען פאראנטווארטליכקייט און פארפליכטן די איזראעלי רעגירונג אנצוהאלטן דעם סטאטוס-קווא.

א געפערליכע ווארענונג פון אים איז געווען, אז "איזראעלי שפּילט זיך מיט פייער און האט אנגעצינדן א גרויסן קריזיס אין די אראבישע וועלט, פארוואנדלענדיג דעם געראנגעל מיט די פּאלעסטינער אין א רעליגיעזן געראנגעל וואס די קאנסעקווענצן קענען ברענגען א חורבן אין דער צוקונפט.

דער יו-ען זיכערהייט ראט וועט באהאנדלען דעם קריזיס אין ירושלים מאנטאג, און די אויסערן מיניסטארן פון די אראבישע ליגע וועלן אויפ'ן פארלאנג פון ירדן האבן אן עמוירדזשענסי זיצונג מיטוואך.


אינטערנאציאנאלע מוסולמענער רעאקציעס

דער הר הבית קריזיס האט אפּגעהיליכט אין די גאנצע מוסולמענער וועלט, און דער אויסגעשפּראכענער פּרעזידענט פון טערקיי, רעצעפּט קאאיד ערדואן, האט זונטאג פארדאמט די איזראעלי שריט ביים הר הבית, ווארענענדיג אז קיינער קען נישט ערווארטן אז די איסלאמישע וועלט זאל בלייבן שטיל נאך די פארשעמונג וואס די מוסולמענער האבן געליטן מיט די צוימונגען ביי זייערע הייליגטומס.

ערדואן האט גערעדט צו די פּרעסע אין איסטאנבול פאר'ן אפּפליען אויף א באזוך קיין סאודי אראביע, קואוועיט און קאטאר. דער טערקישער פּרעזידענט האט שוין דאנערשטאג טעלעפאנירט צום מדינת ישראל פּרעזידענט ראובן ריבלין, פארלאגענדיג אז מדינת ישראל זאל אוועקנעמען די מעטאל אויפכאפּער מאשינען ביים הר הבית.

ריבלין האט פארלאנגט פון טערקיי צו פארדאמען די אטאקע אויפ'ן הר הבית ווען די 2 פּאליסלייט זענען גע'הרג'עט געווארן.

דאנערשטאג אווענט האבן זיך פארזאמעלט צענדליגער אראבישע דעמאנסטראנטן ביי די נוה שלום שוהל אין איסטאנבול. זיי האבן געשטויסן די צוים און געווארפן שטיינער, און געשריגן, "אויב איר לאזט אונז נישט אריין אין אונזער געבעט פלאץ, וועלן מיר אייך נישט אריינלאזן אין אייער געבעט פלאץ!"

אזוי ווי טערקיי וויל זיך שטארקן, געווינען מער אנערקענונג און רעספּעקט אין די מוסולמענער וועלט, האבן טערקישע ארגאנזיאציעס און פאונדעישאנס אנגעהויבן אריינפלוסן צענדליגער מיליאנען דאלארן צו די מוסולמענער אינטערעסן אין מזרח ירושלים און הר הבית, וואס טייל פון די געלטער קומט פון די טערקישע רעגירונג.

צוליב דעם, שטעלט זיך איצט ארויס ערדואן אלס א קעמפער פאר די מוסולמענער אינטערעסן אויפ'ן הר הבית, מער ווי אנדערע מוסולמענער לענדער פירער.

זיכערהייט באווארענונגען פארשטארקט אין גאנצן לאנד

מדינת ישראל האט פארשטארקט די זיכערהייט באווארענונגען איבעראל, איבערהויפּט וואו מ'קומט אריין פון מערב ברעג צו מדינת ישראל.

מוצ"ש האבן די סאלדאטן באמערקט א פארדעכטיגטן אראבער נעבן די מערת המכפּלה און מ'האט געפונען ביי אים א באהאלטענעם מעסער, וואס בחסדי ה' איז מעגליך פארמיטן געווארן אן אטאקע.

אין אלע מערב ברעג זידלונגען האט מען פארשטארקט די זיכערהייט וואך און מ'האט געלעבט אונטער פּחד פון א פרישע אטאקע. מוצ"ש האט מען פארארדענט אלע איינוואוינער פון דעם ישוב אפרת צו בלייבן אין די שטיבער, צוליב זארג אז א טעראריסט האט אריינגעדרינגען. ערשט נאכדעם ווי דאס מיליטער איז דורכגעגאנגען דאס גאנצע פּלאץ און עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז עס איז געווען א פאלשער אלארם, האט מען ערלויבט פאר די מענטשן ארויסצוגיין פון די הייזער.


ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאנצערט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ר' יצחק זלמן גיפס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום לעמער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב